ကပၸလီပင္လယ္မွ ငလွ်င္မ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္ေလ့လာျခင္း

ကပၸလီပင္လယ္မွာ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႕မွ စတင္ကာ ထူးထူးျခားျခားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚတဲ့ ငလွ်င္လႈပ္ျခင္းမ်ားနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေနၾကတ္ျခင္းႏွင့္ ငလွ်င္လႈပ္ျခင္းသီအိုရီ ကို ေရးသားတင္ျပခဲ့သူ Mr. Britton LaRoche ကို MMWEATHER မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္ –

“Hi Mr. Britton, As Myanmar, known as Burma, also is sitting on four tectonic plates, Burma Plate, India Plate, Sunda(SU)Plate and Eurasia(EU) Plates and also having recent series of earthquakes(may be small ones) in Andaman Sea, I am worried about your prediction may trigger big one at the junction of those 4 plates as shown in picture below.

ဒီပံုမွာ မပါေသးတဲ့  ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႕ နံနက္  ၁ နာရီ ၄၄ မိနစ္ ၅ စကၠန္႕ မွာလႈပ္ခဲ့တဲ့ တစ္ႀကိမ္ပါထည့္တြက္ရင္ ကပၸလီပင္လယ္ေအာ္မွ ၂၆ ရက္ေန႕က စၿပီး ၂၉ ရက္ နံနက္ အထိ လႈပ္ခဲ့တဲ့  ငလွ်င္ စုစုေပါင္း ၂၆ ႀကိမ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္ ။

List of Earthquakes in Asia Region

28JUL-India

28JUL-India-wide

At the border of Burma Plate and Sunda Plate already had 25 medium earthquakes from 26th July to 28th July and scales comes higher and higher !

What do you think about this situation?

I am already agree with your prediction with every evidences showing up recently.”

ေမးျမန္းထားတဲ့ original post ကိုသြားၿပီးဖတ္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလင့္ မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

Britton LaRoche ရဲ႕ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္ မူရင္းကို အခုလို မူရင္းအတိုင္းဘဲ ကူးယူေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္ –

07/28/2009 (10:02 am)

@U Win, I’m thinking my theory is not complete.

You are correct we are having significant quakes along all the tectonic plates the eclipse passed over. We are not having as many quakes in the Americas where the eclipse was not visible. Statistically we have fewer quakes in the Americas anyway.

What I’m thinking is this, the lunar eclipses and Jim Berkland’s theory of Syzygy may be correct.

A total solar eclipse is probably the strongest and a period like we have now July 7th through August 6th 2009 with three Syzygy’s is significant. More significant than the total solar eclipse by itself.

I still think the big one is due July 29th – July 30th, and that is based on the 2004 and 2007 Japan eclipses.

My new theory is more along the lines of a “lunar tectonic weakening.

The tectonic plates act kind of like a fracture in a bone or piece of wood. The lunar and solar pull act like two forces hitting that fracture. They hit it with both a pull and a push, day after day. Normally this is a few days before or after the Syzygy and the lunar perigee.

Now its a constant pressure that peaks on July 7th, July 22nd and August 6th. The effect is not a single event but a combined one. I think we will have increased significant quakes even after August 6th.

Assuming a force scale with 10 being the highest (total solar eclipse) and 7 for a lunar eclipse at perigee, the blue line shows the gravitational pull scale from July 7th through August 6th. Since its not a linear cumulative force (we have to drop down back to zero eventually) The red line is a sum of the current days value plus the previous days total divided by a fall off ratio and subtracted by a single force unit.

Again this model is purely theoretical. It shows how in theory the real fireworks can begin during the third Syzygy. The cumulative force is not a direct effect of the solar and lunar pull. The cumulative force is a measure of the weakening of the friction between the tectonic plates.

This is a totally different theory from the one I used to predict the quakes during July 22nd through July 30th. Its a much wider theory covering the whole region for over 30 days. Its also so broad that we would really need a great deal of very large quakes to prove its merit beyond pure chance. It also more along the lines of pseudo science and quackery.

None the less, no matter how you look at it, the whole region is currently inundated with significant level 5+ earthquakes. I’m offering a possible explanation. I think these will get bigger and then fall around August 1st-4th and then get even bigger through the middle of August. The whole thing will begin to wind down after August 14th. I’d bet it will be very quiet in the region after that.

Whats this mean? We will have 5+ and a few 6+ and maybe on 7+ in the regions that are currently getting 4+ and 5+ quakes now all through August 14th.

I still think we will get a big one (6+) in Japan before August 1st.

To answer your question about Burma, the 5+ quakes you see may eventually hit a 6+. I don’t think it will go much beyond that. The big ones 7+ Have been in the latitude between Taiwan and New Zealand and will probably stay there. I never thought Australia and New Zealand would be hit so hard. But they are, and it will get bigger with more quakes there too.

http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/7#comment-132719

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ ပတ္သက္လို႕သူ႕ရဲ႕ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မွာ အျမင့္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ထက္ပို ႀကိးတဲ့ ငလွ်င္ေတာ့ မလႈပ္ႏိုင္ဘူးလို႕ သူယူဆေၾကာင္းေျပာသြားပါတယ္။ထိုင္ဝမ္နဲ႕ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပင္းအား ၇ အထက္ လႈပ္သြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ လတၱီတြဒ္ မတူတဲ့အတြက္ အဲဒီေဒသမွာဘဲ ငလွ်င္ႀကီးမ်ား ဆက္လႈပ္ႏိုင္ဘြယ္ ရွိတယ္လို႕ သူက ျပန္လည္ေျဖၾကားထားပါတယ္။

Advertisements

2 Responses to “ကပၸလီပင္လယ္မွ ငလွ်င္မ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္ေလ့လာျခင္း”

  1. mmweather Says:

    Britton LaRoche သို႕ MMWEATHER မွ ေက်းဇူတင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/7#comment-132839
    07/28/2009 (9:44 pm)
    Quote:To answer your question about Burma, the 5+ quakes you see may eventually hit a 6+. I don’t think it will go much beyond that. The big ones 7+ Have been in the latitude between Taiwan and New Zealand and will probably stay there. I never thought Australia and New Zealand would be hit so hard. But they are, and it will get bigger with more quakes there too.

    Thanks again for your answer and it makes me clear that Myanmar(Burma) is in different latitude from Taiwan and New Zeland where large earthquakes occurred few days ago.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s