ကပၸလီပင္လယ္တြင္ ငလွ်င္ျပင္းလႈပ္ ၇.၆

ကပၸလီပင္လယ္အတြင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၂၅ မိုင္၊ ေျမေအာက္ ၂ဝ.၆ မိုင္ တြင္ အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၇.၆ ရွိ အင္အားျပင္းငလွ်င္တစ္ခု ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္ ၃၉ စကၠန္႕တြင္ လႈပ္ခတ္သြားေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Earthquake Location

Magnitude 7.6 – ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

Earthquake Details

Magnitude 7.6
Date-Time
Location 14.013°N, 92.923°E
Depth 33.1 km (20.6 miles)
Region ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
Distances 260 km (160 miles) N of Port Blair, Andaman Islands, India
365 km (225 miles) SSW of Pathein (Bassein), Myanmar
825 km (510 miles) W of BANGKOK, Thailand
2295 km (1420 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India
Location Uncertainty horizontal +/- 9.8 km (6.1 miles); depth +/- 5.7 km (3.5 miles)
Parameters NST= 64, Nph= 64, Dmin=833.8 km, Rmss=0.86 sec, Gp= 72°,
M-type=(unknown type), Version=6
Source
 • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009kdb2
 • This event has been reviewed by a seismologist.
 • ====================================
 • အာရွပစိဖိတ္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈ မွတ္တမ္း

Update time = Tue Aug 11 09:00:03 UTC 2009

Here is a list of the earthquakes located by the USGS and contributing networks for the Map of Asia Region. Most recent events are at the top. (Some early events may be obscured by later ones on the map.) Click on the date portion of an earthquake record in the list below for more information.

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 4.9 2009/08/11 07:54:39 14.450 92.924 36.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.5 2009/08/11 07:14:35 14.106 93.111 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.7 2009/08/11 06:10:04 14.102 93.008 37.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.8 2009/08/11 00:20:11 14.029 93.193 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.3 2009/08/11 00:00:31 49.845 -172.689 0.2 SOUTH OF THE ALEUTIAN ISLANDS
MAP 4.7 2009/08/10 21:19:39 14.321 92.957 23.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 6.4 2009/08/10 20:07:07 34.741 138.218 26.0 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.6 2009/08/10 19:55:39 14.013 92.923 33.1 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.9 2009/08/10 12:42:53 43.550 130.500 567.6 JILIN-HEILONGJIANG BORDER REGION, CHINA
MAP 2.9 2009/08/10 05:24:55 51.015 -178.287 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2009/08/09 19:43:20 55.275 162.523 21.1 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 4.5 2009/08/09 16:01:28 32.953 138.026 321.7 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.5 2009/08/09 12:17:50 8.284 126.168 35.0 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 4.2 2009/08/09 11:47:14 36.093 138.773 131.2 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2009/08/09 10:55:55 33.122 138.026 297.0 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.4 2009/08/09 04:21:39 35.608 81.731 10.0 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION
MAP 5.0 2009/08/09 04:02:07 35.590 81.585 10.0 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION
MAP 4.5 2009/08/09 02:37:56 35.741 81.690 10.0 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION
MAP 2.6 2009/08/08 22:35:35 51.253 -177.647 23.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2009/08/08 18:24:24 51.518 178.785 53.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2009/08/08 13:31:52 28.817 141.431 57.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 3.5 2009/08/08 12:59:04 51.167 -178.418 20.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2009/08/08 12:39:18 51.072 -179.863 10.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.8 2009/08/08 05:44:13 24.242 125.177 19.3 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 2.9 2009/08/07 23:15:42 51.495 -176.426 25.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2009/08/07 22:50:47 51.547 176.391 22.9 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2009/08/07 22:30:34 37.251 142.173 32.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2009/08/07 18:59:25 26.773 57.461 10.0 SOUTHERN IRAN
MAP 3.0 2009/08/07 17:09:27 51.207 -178.143 15.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2009/08/07 13:38:18 50.222 -178.849 8.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2009/08/07 09:54:05 51.625 -176.139 46.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2009/08/07 03:06:08 40.540 52.037 48.8 CASPIAN SEA, OFFSHORE TURKMENISTAN
MAP 2.5 2009/08/06 19:52:05 51.246 -179.239 21.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.1 2009/08/06 07:53:11 51.745 -171.745 16.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2009/08/06 07:43:19 51.775 -170.497 29.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2009/08/06 00:37:30 52.464 -176.149 244.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2009/08/05 17:34:32 5.302 127.319 149.4 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.9 2009/08/05 11:50:25 51.754 -174.549 13.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.5 2009/08/05 11:26:47 24.215 125.122 23.4 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 2.8 2009/08/05 05:21:42 51.395 177.964 2.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2009/08/05 04:33:10 50.990 -179.533 25.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2009/08/05 03:51:15 32.583 131.906 43.1 KYUSHU, JAPAN
MAP 4.7 2009/08/05 02:58:45 22.498 93.460 69.3 MYANMAR-INDIA BORDER REGION
MAP 2.7 2009/08/05 02:55:19 51.840 175.726 3.9 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 6.1 2009/08/05 00:17:58 24.219 125.093 25.0 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 4.5 2009/08/04 22:53:16 51.491 -177.064 34.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2009/08/04 22:32:49 2.430 96.312 49.1 SIMEULUE, INDONESIA
MAP 3.6 2009/08/04 21:21:03 51.707 -174.502 10.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2009/08/04 16:20:38 50.680 96.847 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 2.6 2009/08/04 16:00:12 52.166 -176.054 152.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.5 2009/08/04 15:29:51 31.688 142.459 35.0 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 2.8 2009/08/04 13:48:35 50.928 -179.310 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2009/08/04 13:11:11 50.927 -179.348 5.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

=====================================

 • အထက္မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈေတြကို “ေနၾကတ္ျခင္းႏွင့္ငလွ်င္လႈပ္ျခင္း သီအိုရီအေၾကာင္း စတင္ေရးသား အေျဖရွာေနတဲ့ Britton LaRoche က ဆက္လက္ၿပီး ေနၾကတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ အားေတြရယ္၊ လ ရဲ႕ ေနရာ/အေနအထားအရ ကမာၻရဲ႕ အေပၚ ၉ဝ ဒီဂရီ တည့္တည့္က်တဲ့ အခ်ိန္ကေန ျဖစ္လာတဲ့ ဆြဲအားေတြရယ္ – ျပန္ၿပီးေလ်ာ့က်တဲ့အခါမွာ (ေအာက္ဆံုးက ဂရပ္ ကိုၾကည့္ပါ) စုၿပီးျဖစ္လာတဲ့ အင္အားေတြ ကမာၻ႕ေက်ာ္လႊာခ်ပ္ႀကီးေတြအေပၚသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဒီလိုငလွ်င္ႀကီးေတြ လႈပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သူ အေစာႀကီးကတည္းက ခန္႕မွန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ သူ႕ရဲ႕တြက္ခ်က္မႈေတြအရ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕သည္ ဒီ အားေတြသက္ေရာက္မႈ အျပင္းဆံုးအခ်ိန္လို႕ အေျဖထြက္ေနတဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ျပင္းအား ၈ ထက္ႀကီးတဲ့ ငလွ်င္ႀကီးလႈပ္ခတ္လာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒီ ဂ်ပန္မွာ ငလွ်င္ႀကီး မလႈပ္မီ ထိုင္ဝမ္မွာ ၇ ထက္ျပင္းတဲ့ ငလွ်င္ႀကီးတစ္ခုလႈပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလဲဘဲ သူက ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း ေအာက္က post မွာေရးထားတာကို mmweather စာဖတ္သူမ်ားဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

  This post was written by Britton Laroche at http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/7#comment-134181

  08/10/2009 (3:04 pm)

  I almost did not make my post last night. It was 1:00 AM and I was tired. I’ve rested now and I see two major earthquakes this afternoon. The moon was straight up over these places, and so I know the tides were high.My “lunar tectonic weakening” theory is holding up to the scientific test, much better than the “eclipse quake” theory. I am correct in all three categories, the magnitude, date and location.

  Taiwan, Japan and the Iwo Jima islands will be rocked with 7+ quakes over the next few days. From now through August 23rd we will have massive quakes in the region. The 4th lunar pass with the next perigee on August 19th is still following the eclipse path. I’m not focusing on any other region, but everywhere we had quakes (along the eclipse path), we will now have the potential for larger quakes.

  Today we had 7.6 Magnitude quake near Burma, and yes another 6+ in Japan. Mark my words, I’m pretty confident we will have a tsunami where I predicted it would be in the pacific ocean. This is real, and with this magnitude of quake my “lunar tectonic weakening” theory cannot be ignored.

  www.ampedlabs.com/files/stuff/2009.08.10.2.Asia.gif
  earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Maps/Legends/legend.gif
  Magnitude 7.6
  Date-Time

  * Monday, August 10, 2009 at 19:55:39 UTC
  * Tuesday, August 11, 2009 at 01:55:39 AM at epicenter
  * Time of Earthquake in other Time Zones

  Location 14.013°N, 92.923°E
  Depth 33.1 km (20.6 miles)
  Region ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

  Magnitude 6.4
  Date-Time

  * Monday, August 10, 2009 at 20:07:07 UTC
  * Tuesday, August 11, 2009 at 05:07:07 AM at epicenter
  * Time of Earthquake in other Time Zones

  Location 34.727°N, 138.278°E
  Depth 26.8 km (16.7 miles)
  Region NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN

  This magnitude and these locations are so rare that it can not be pure chance. We must conclude, there is real evidence to support this theory. It accurately explains the phenomenon we see.

  I watch the hits and I’m getting about 60 a day. So this will not cause wide spread panic. If you are one of the 60 people reading this, now is a good time to leave Japan and Taiwan if you are traveling. If you are in Japan or Taiwan and can not leave, now is the time to stock pile provisions of food and water. For the surrounding regions, stay away from the beaches.

  I’ll say it again, I expect the great 8+ magnitude tokai quake in Japan to occur between now and August 23rd. I also expect a 7+ in Taiwan next, before the one in Japan. We are seeing the same eastward march of the quakes we saw the week after the total solar eclipse.

  I ran the basic equation I’m using to calculate the combined weakening of the friction between the plates. It was accurate for these quakes, so I’m not altering it for this post. Here it shows the combined effect is greatest after the perigee on august 19th.

  www.ampedlabs.com/files/stuff/cumulative.force.2.jpg
  I said August 23rd, its actually through August 26th and its really big. It peaks on August 22nd and remains steady through the 26th. I’ll be the first to admit, the model is a bit off. The fall off ratio needs to be a bit higher. If I get funding I’ll refine it, but for now it seems fairly accurate.

  What can you do? Well I need some help building this. Click here to donate and help build the simulator!
  Mr. Britton LaRoche ရဲ႕ simulator အတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္လႈခ်င္ရင္ အေပၚက link မွာ ဆက္သြယ္လႈဒါန္းႏိုင္ပါတယ္ တဲ့ ..

2 Responses to “ကပၸလီပင္လယ္တြင္ ငလွ်င္ျပင္းလႈပ္ ၇.၆”

 1. mmweather Says:

  Magnitude 4.8 – ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
  ပထမ ၇.၆ လႈပ္ခတ္ေသာေနရာႏွင့္မလွမ္းမကမ္းတြင္ အင္အား အသင့္အတင့္ရွိေျမငလွ်င္ (၄.၈ ) ယေန႕ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၆နာရီ ၂ဝမိနစ္ ၁၁ စကၠန္႕ တြင္ ထပ္မံလႈပ္သြားေၾကာင္းသိရပါသည္။

  Earthquake Details

  Magnitude 4.8
  Date-Time Tuesday, August 11, 2009 at 00:20:11 UTC / Tuesday, August 11, 2009 at 06:20:11 AM at epicenter
  Time of Earthquake in other Time Zones
  Location 14.029°N, 93.193°E
  Depth 35 km (21.7 miles) set by location program
  Region ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
  Distances
  265 km (165 miles) N of Port Blair, Andaman Islands, India
  345 km (215 miles) SSW of Pathein (Bassein), Myanmar
  790 km (490 miles) W of BANGKOK, Thailand
  2310 km (1430 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India
  Location Uncertainty
  horizontal +/- 9.6 km (6.0 miles); depth fixed by location program
  Parameters
  NST= 17, Nph= 18, Dmin=811.5 km, Rmss=0.61 sec, Gp= 86°,
  M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6
  Source USGS NEIC (WDCS-D)
  Event ID us2009keac
  This event has been reviewed by a seismologist.

 2. mmweather Says:

  အိႏိၵယသမုဒၵရာ ကပၸလီပင္လယ္ထဲမွာ လႈပ္ခဲ့တဲ့ ငလွ်င္၊ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္တိုက္ဆက္ၿပီး(အခုစာေရးခ်ိန္အထိ ၈ ႀကိမ္ရွိသြားၿပီးျဖစ္ပါတယ္) လႈပ္ခဲ့တဲ့ ျပင္းအား ၅ မေက်ာ္တဲ့ အင္အားအသင့္အတင့္ ငလွ်င္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ Britton LaRoche ရဲ႕ comment ကို အခုလိုေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္နားလည္သလိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ –
  သူ႕အေနနဲ႕ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက သူမခန္႕မွန္းခဲ့တဲ့ ေဒသေတြ (အခု ကပၸလီပင္လယ္ အပါအဝင္ေပါ့) နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ comment မေပးလိုေပမဲ့ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ေဒသအတြင္းမွာ ငလွ်င္ေတြ ဆက္တိုက္လႈပ္လာတာ၊ အဲဒီထဲမွာ ၇.၆ အထိ ျပင္းအားရွိတဲ့ ငလွ်င္ႀကီးပါလာတာေတြက သူ႕ကို က်ေနာ္တို႕ အတြက္ comment ေရးျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

  သူရွင္းျပတာက လျပည့္/လကြယ္ (လ ဟာ ကမာၻနဲ႕ ၉ဝ ဒီဂရီ တည့္တည့္မတ္မတ္က်တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ) ငလ်င္ေသေလးမ်ားလႈပ္ၿပီးတဲ့အခါ ငလွ်င္ႀကီးတစ္ခု ဆက္လႈပ္တတ္တယ္၊ အဲဒီေန႕ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕ (ျမန္မာလို ဝါေခါင္လကြယ္ေန႕) မွာ အဲဒီ ငလွ်င္ေသးမ်ားလႈပ္သြားတဲ့ ကပၸလီပင္လယ္အတြင္း ငလွ်င္ႀကီးတစ္ႀကိမ္ေတာ့ လႈပ္ႏိုင္တယ္လို႕ ခန္႕မွန္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕မွာစၿပီး လ ဟာ ၉ဝ ဒီဂရီတည့္မတ္တဲ့ အေနအထားကိုေရာက္ဖို႕ စတင္ခ်ဥ္းကပ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕က စၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္တယ္လို႕ သူက ရွင္းျပထားပါေသးတယ္။ဒါေပမဲ့ ျပင္းအား ၇/၈ အထိရွိတဲ့ ငလွ်င္ႀကီးေတာ့ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္လို႕ သူက ေျဖထားပါတယ္။
  ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ သူ႕ post comment က ကူးတင္ျပထားတဲ့ Britton LaRoche ရဲ႕ မူလ စာပိုဒ္ကိုလဲ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

  http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/8#comment-134347

  @U Win, I was thinking about you and the rest of Burma yesterday.
  I really hate to make comments on areas I did not predict back in January.
  But the bottom line is you had several quakes in that area. What we are seeing is simple, small quakes become big quakes with the next lunar event.
  Now the next lunar event is the perigee on August 19th, but we approach perigee on the 16th and my cumulative force formula shows us back up to the level we were on August 9th, on August 16th. So I’d expect another big one near there too.
  You will probably get another big 7+ between August 17th and August 23rd near the spot you had the 7.6. A great deal of pressure has been released already. I would not expect anything higher than a 7, less than an 8.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s