ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ၅.၄ အင္အားရွိ ငလွ်င္လႈပ္

ဒီေန႕ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နဲ႕ ၄ နာရီ ၁၃ မိနစ္ ၄၈ စကၠန္႕မွာ ျမန္မာ/အိႏိၵယ နယ္စပ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ေျမာက္ယြန္းယြန္း ၁၇၅ မိုင္ခန္႕၊ ကေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ယြန္းယြန္း မိုင္ ၉ဝ ခန္႕၊ ေျမေအာက္ ၆၃.၄ မိုင္ (၁ဝ၂.၁ ကီလိုမီတာ) အနက္ကိုဗဟိုျပဳၿမီး အင္အား ရစ္ခ်တာစေကး ၅.၄ ရွိတဲ့ ငလွ်င္တစ္ခုလႈပ္သြားခဲ့ပါတယ္။

Earthquake Details

Magnitude 5.4
Date-Time
Location 24.359°N, 94.783°E
Depth 102.1 km (63.4 miles)
Region MYANMAR-INDIA BORDER REGION
Distances 100 km (60 miles) ESE of Imphal, Manipur, India
160 km (100 miles) SSE of Kohima, Nagaland, India
685 km (425 miles) ENE of Kolkata (Calcutta), West Bengal, India
1815 km (1120 miles) E of NEW DELHI, Delhi, India
Location Uncertainty horizontal +/- 9.2 km (5.7 miles); depth +/- 6.7 km (4.2 miles)
Parameters NST= 74, Nph= 76, Dmin=750.3 km, Rmss=0.59 sec, Gp= 47°,
M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6
Source
 • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009keby
 • This event has been reviewed by a seismologist.
 • =====
 • ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႕မွ ယေန႕အထိ လႈပ္ခဲ့ေသာ ငလွ်င္မ်ား

Update time = Wed Aug 12 03:51:22 UTC 2009

Here is a list of the earthquakes located by the USGS and contributing networks for the Map of Asia Region. Most recent events are at the top. (Some early events may be obscured by later ones on the map.) Click on the date portion of an earthquake record in the list below for more information.

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 2.8 2009/08/12 02:16:45 51.064 -176.265 3.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.4 2009/08/11 21:43:48 24.359 94.783 102.1 MYANMAR-INDIA BORDER REGION
MAP 3.9 2009/08/11 21:18:36 51.027 -178.511 3.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2009/08/11 15:19:04 13.584 93.049 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 3.4 2009/08/11 14:29:40 51.933 -174.053 60.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2009/08/11 08:51:28 14.109 93.080 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.5 2009/08/11 08:32:12 14.068 93.191 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.9 2009/08/11 07:54:38 14.354 92.973 38.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.5 2009/08/11 07:14:35 14.106 93.111 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.7 2009/08/11 06:10:04 14.102 93.008 37.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.8 2009/08/11 00:20:11 14.029 93.193 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.3 2009/08/11 00:00:31 49.845 -172.689 0.2 SOUTH OF THE ALEUTIAN ISLANDS
MAP 4.7 2009/08/10 21:19:39 14.321 92.957 23.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 6.4 2009/08/10 20:07:07 34.741 138.218 26.0 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.6 2009/08/10 19:55:39 14.013 92.923 33.1 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.9 2009/08/10 12:42:53 43.550 130.500 567.6 JILIN-HEILONGJIANG BORDER REGION, CHINA
MAP 2.7 2009/08/10 09:19:52 52.726 -170.076 15.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2009/08/10 05:25:00 51.273 -178.329 25.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2009/08/09 19:43:20 55.275 162.523 21.1 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 4.5 2009/08/09 16:01:28 32.953 138.026 321.7 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.5 2009/08/09 12:17:50 8.284 126.168 35.0 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 4.2 2009/08/09 11:47:14 36.093 138.773 131.2 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2009/08/09 10:55:55 33.122 138.026 297.0 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.4 2009/08/09 04:21:39 35.608 81.731 10.0 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION
MAP 5.0 2009/08/09 04:02:07 35.590 81.585 10.0 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION
MAP 4.5 2009/08/09 02:37:56 35.741 81.690 10.0 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION

One Response to “ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ၅.၄ အင္အားရွိ ငလွ်င္လႈပ္”

 1. mmweather Says:

  Summary from GDACS
  ===============
  On 8/11/2009 9:43:48 PM UTC an earthquake of magnitude 5.4 and depth 102.1km has struck an highly populated area in the Sagaing Province (population: 4.7 million) in Myanmar. GDACS estimates the likelihood for need of international humanitarian intervention to be low (Green alert).

  This earthquake can have a low humanitarian impact since the affected region is highly populated and has medium resilience for natural disasters.

  The nearest populated places are Zawgyi (15km), Minya (3km), Nyaunggon (11km), Chaunggan (11km), Ingon (15km), Natset (17km).
  It is a mountainous region with a maximum altitude of 2705 m.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s