ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ ညေန – ကပၸလီပင္လယ္တြင္ ၅.၅ ရွိ ငလွ်င္ထပ္မံလႈပ္

ယေန႕ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ၅၁ မိနစ္ ၃၅ စကၠန္႕ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃ဝဝ ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၇ဝ အကြာ ကိုကိုးကၽြန္း အေနာက္ဘက္ ၃၅ မိုင္ခန္႕ ၊ ကပၸလီပင္လယ္အတြင္း – ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ ၂၁.၇ မိုင္ (၃၅ ကီလိုမီတာ) တြင္ ျပင္းအား ၅.၅ ရွိသည့္ ေျမငလွ်င္တစ္ခုလႈပ္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

13AUG-AndamanSea

ပံုတြင္ အဝါေရာင္ မ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္းလႈပ္သြားခဲ့သည့္ ၇.၆ အပါအဝင္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္

Earthquake Details

Magnitude 5.5
Date-Time
Location 13.998°N, 92.806°E
Depth 35 km (21.7 miles) set by location program
Region ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
Distances 260 km (160 miles) N of Port Blair, Andaman Islands, India
370 km (230 miles) SW of Pathein (Bassein), Myanmar
825 km (520 miles) W of BANGKOK, Thailand
2280 km (1420 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India
Location Uncertainty horizontal +/- 8.1 km (5.0 miles); depth fixed by location program
Parameters NST= 51, Nph= 51, Dmin=844.9 km, Rmss=1.06 sec, Gp= 65°,
M-type=body wave magnitude (Mb), Version=7
Source
  • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009kgaw
  • This event has been reviewed by a seismologist.
  • ==================
  • ၿပီးခဲ့သည့္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ား
  • ==================

Earthquake List for Map of Asia Region

Update time = Thu Aug 13 10:00:01 UTC 2009

Here is a list of the earthquakes located by the USGS and contributing networks for the Map of Asia Region. Most recent events are at the top. (Some early events may be obscured by later ones on the map.) Click on the date portion of an earthquake record in the list below for more information.

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 5.5 2009/08/13 09:21:35 13.998 92.806 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.7 2009/08/13 01:53:06 32.805 140.535 42.8 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 6.7 2009/08/12 22:48:51 32.816 140.382 51.0 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.6 2009/08/12 20:04:25 6.046 126.356 95.0 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 3.2 2009/08/12 16:57:52 51.329 -179.924 25.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2009/08/12 06:13:22 51.482 179.612 54.1 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.0 2009/08/12 05:11:33 50.310 -178.690 8.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2009/08/12 04:33:24 9.107 93.754 35.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 2.8 2009/08/12 02:16:45 51.064 -176.265 3.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2009/08/11 22:59:11 52.090 -173.960 70.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2009/08/11 22:14:46 51.140 -178.465 15.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.5 2009/08/11 21:43:47 24.338 94.790 99.0 MYANMAR-INDIA BORDER REGION
MAP 4.4 2009/08/11 21:18:41 51.187 -178.478 42.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2009/08/11 15:19:04 13.584 93.049 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 3.4 2009/08/11 14:29:40 51.922 -174.060 61.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2009/08/11 08:51:28 14.109 93.080 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.5 2009/08/11 08:32:12 14.068 93.191 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.9 2009/08/11 07:54:38 14.354 92.973 38.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.5 2009/08/11 07:14:35 14.106 93.111 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.7 2009/08/11 06:10:04 14.102 93.008 37.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.5 2009/08/11 00:20:10 13.953 93.081 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 3.6 2009/08/11 00:00:48 51.695 -173.126 21.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2009/08/10 21:19:39 14.321 92.957 23.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 6.4 2009/08/10 20:07:07 34.778 138.276 26.0 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.6 2009/08/10 19:55:39 14.013 92.923 33.1 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.9 2009/08/10 12:42:53 43.550 130.500 567.6 JILIN-HEILONGJIANG BORDER REGION, CHINA
MAP 2.7 2009/08/10 09:19:52 52.726 -170.076 15.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2009/08/10 05:25:00 51.273 -178.329 25.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s