ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္တြင္ ျပင္းအား ၅.၉ ရွိ ငလွ်င္လႈပ္

ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္အနီး ျပင္းအား ၅.၉ ရွိသည့္ ေျမငလွ်င္တစ္ခု ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕ နံနက္ ၂ နာရီ ၂၁ မိနစ္ ဝ၇ စကၠန္႕ တြင္ ေျမျပင္ေအာက္ ၉၇.၆ ကီလိုမီတာ(၆ဝ.၆ မိုင္) ၌ လႈပ္သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Magnitude 5.9 – MYANMAR-INDIA BORDER REGION

Earthquake Details

Magnitude 5.9
Date-Time
Location 24.318°N, 94.712°E
Depth 97.6 km (60.6 miles) set by location program
Region MYANMAR-INDIA BORDER REGION
Distances 95 km (60 miles) ESE of Imphal, Manipur, India
160 km (100 miles) SSE of Kohima, Nagaland, India
675 km (420 miles) ENE of Kolkata (Calcutta), West Bengal, India
1800 km (1120 miles) E of NEW DELHI, Delhi, India
Location Uncertainty horizontal +/- 5.7 km (3.5 miles); depth fixed by location program
Parameters NST=213, Nph=213, Dmin=750.9 km, Rmss=0.85 sec, Gp= 32°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=6
Source
  • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009lcbq
  • This event has been reviewed by a seismologist.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s