ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း “Marine”

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂ဝဝ ခန္႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသဌာနမွ MARINE ဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း၊ ILOCOS SUR, LA UNION, ZAMBALES, BATAAN, WESTERN PANGASINAN AND LUBANG ISLAND. ေဒသမ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္ Signal#1 ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ယခု ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း MARINE အားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလွ်က္ရွိၿပီး ထူးျခားမႈအေျခအေနကို http://sites.google.com/site/mmweathernow/ ႏွင့္ http://mmweather.ning.com/ တို႕တြင္လည္း update လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s