တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း CHOI_WAN (FIFTEEN) အေျခအေန

ပိစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း FIFTEEN ဟာ တျဖည္းျဖည္း အားေကာင္းလာေနၿပီး အခုထက္ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ကာ အဆင့္ ၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအဆင့္ကိုေတာင္ေရာက္လာႏိုင္တယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ ကုန္းတြင္းကိုဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနမရွိေသးေပမဲ့ ေနာက္လာမဲ့ ရက္သတၱပတ္အကုန္ (စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕) အထိ အခုခန္႕မွန္းထားတဲ့ အတိုင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္တဲ့ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ထူးျခားတာရွိလာရင္ ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

CHOI_WAN

click on picture to view full image size

CHOI_WANwp200915_5day

2 Responses to “တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း CHOI_WAN (FIFTEEN) အေျခအေန”

  1. min min Says:

    i want to ……..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s