ေဟာင္ေကာင္တြင္ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ (KOPPU-update)

ေဟာင္ေကာင္တြင္ တစ္နာရီ ၉ဝ ကီလိုမီတာ(၅၆ မိုင္) ႏွဳန္းျဖင့္ တိုက္ခတ္လာမည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU နီးကပ္လာသျဖင့္ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ လူ ၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၂၈ဝ (၁၇၃ မိုင္ခန္႕) သို႕ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနေသာ မုန္တိုင္း KOPPU ေၾကာင့္ တစ္နာရီလွ်င္ ၄၁ ကီလိုမီတာမွ ၆၂ ကီလိုမီတာ ႏွဳန္း(၂၅မိုင္မွ မိုင္၄ဝႏွဳန္း)အထိရွိသည့္ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္ေတာင္ဘက္မွ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕ နံနက္ ေဟာင္ေကာင္စံေတာ္ခ်ိန္ ၈ နာရီခန္႕တြင္ တရုတ္ျပည္ ကမ္းရိုးတန္းကို Yangiang ၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း သတိေပးေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

Three Killed – Koppu, the 16th storm of the western Pacific cyclone season, left three people dead and three injured in the Philippines as it passed across the northern tip of Luzon on Sept. 12 as a tropical depression, the country’s disaster agencysaid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s