စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း CHOI-WAN ၏ ယေန႕တိုင္းထြာရရွိေသာလမ္းေၾကာင္းအေျခအေန

စူပါတိုင္းဖြန္းမုန္တိုင္း CHOI-WAN သည္ ေျမာက္ မာရီယားနား ကၽြန္းစုကို ေကြ႕ဝိုက္တိုက္ခတ္ခတ္သြားမည္ဟု ခန္႕မွန္းရၿပီး Chichi Jima, Haha Jima, Iwo Jima, Pagan (Northern Mariana Islands) ႏွင့္ Okinotorishima ကၽြန္းမ်ားကို ျပင္းထန္စြာတိုက္ခတ္ဖ်က္ဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

အေနာက္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတြင္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ေျမာက္ျဖစ္ေပၚေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 15W မွ စတင္ခဲ့ၿပီး အင္အားအလြန္ေကာင္းေသာ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအျဖစ္သို႕ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ 06:00 GMT (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီခန္႕တြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းရာလမ္းေၾကာင္းေနရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၃ဝဝဝ ခန္႕ ကြာေဝးမည္ျဖစ္ပါသည္။

CHOI-WAN_Track-15sep
click on picture to view original size

357px-Iwo_jima_location_mapSagredo

View full resolution Map on Wiki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s