ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းတြင္ ျပင္းအား ၅.၆ ရွိ ေျမငလွ်င္လႈပ္

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ နံနက္ ၂ နာရီ ၊ ၈ မိနစ္ ၊ ၄၂ စကၠန္႕တြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၇ မိုင္ခန္႕၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ယြန္းယြန္း ၁၆ မိုင္ခန္႕၊ မံုရြာၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၁၂ဝ မိုင္ခန္႕ ေျမေအာက္ ၈၂.၃ ကီလိုမီတာ( ၅၁.၁ မိုင္ခန္႕) အနက္တြင္ ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၅.၆ ရွိေသာ ေျမငလွ်င္တစ္ခုလႈပ္သြားေၾကာင္းသိရပါသည္။

Earthquake Details

Magnitude 5.6
Date-Time
Location 20.395°N, 94.803°E
Depth 82.3 km (51.1 miles)
Region MYANMAR
Distances 125 km (75 miles) WSW of Meiktila, Myanmar
195 km (120 miles) S of Monywa, Myanmar
425 km (265 miles) NNW of YANGON (Rangoon), Myanmar
710 km (440 miles) ESE of Kolkata (Calcutta), West Bengal, India
Location Uncertainty horizontal +/- 5.9 km (3.7 miles); depth +/- 10.9 km (6.8 miles)
Parameters NST=110, Nph=110, Dmin=468.5 km, Rmss=0.74 sec, Gp= 32°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=6
Source
  • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009lvbl
Advertisements
Posted in Quakes. 1 Comment »

One Response to “ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းတြင္ ျပင္းအား ၅.၆ ရွိ ေျမငလွ်င္လႈပ္”

  1. mmweather Says:

    ေျမငလွ်င္သတင္း မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသိရွိႏိုင္ရန္ MMWEATHER on NING ကိုၾကည့္ပါ။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s