ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္ေပၚ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 96W (Pre-ONDOY) သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ LUZON ကၽြန္းအေရွ႕ပိုင္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေၾကာင္းခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Tropical Depression PRE-ONDOY (96W) disorganized as it drifts WNW across Philippine Sea.
*Residents and visitors along the Eastern Coast of Luzon and Bicol Region should closely monitor the progress of PRE-ONDOY.
*Kindly refer to your local warnings & bulletins issued by your country’s official weather agency. This advisory is intended for additional information purposes only.

Forecast Outlook: PRE-ONDOY is expected to continue consolidate and intensify while moving on a slow westward track to Luzon. The 3-day initial forecast shows the system becoming a strong tropical storm as it moves closer to Central Luzon. It shall be passing more or less 250 km north of Northern Bicol on early Sunday Sep 27.
Effects: PRE-ONDOY’s circulation quite disorganized while off the Philippine Sea…Its western outer rainbands expected to reach the Bicol Region and Samar Provinces later today or tomorrow. update#003

t2kgraphsat

Advertisements

One Response to “ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္ေပၚ”

  1. mmweather Says:

    The strong tropical disturbance or LPA off the Philippine Sea, east of Central Luzon has become Tropical Depression PRE-ONDOY (96W)…likely to threaten the main island of Luzon this weekend.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s