တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA – CAT-4 အထိျဖစ္လာႏိုင္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA သည္ အင္အားေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအဆင့္ CAT-4 သို႕
လာမည့္ တနလၤာေန႕ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕ 0300GMT တြင္ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းသို႕လည္း သက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္ႏွင့္ WUND ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပံုပါအတိုင္းေဖၚျပထားပါသည္။

TSR မွလည္း ဖိလစ္ပိုင္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းတို႕သို႕ ပဏာမသတိေပးခ်က္မ်ား စတင္ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Storm Alert issued at 30 Sep, 2009 6:00 GMT

Typhoon PARMA is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
the Philippines
probability for CAT 1 or above is 20% in about 72 hours
probability for TS is 45% in about 48 hours
Taiwan
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Soliven (17.0 N, 122.4 E)
probability for CAT 1 or above is 20% in about 72 hours
probability for TS is 40% in about 72 hours
Laoag (18.2 N, 120.7 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 96 hours
probability for TS is 25% in about 72 hours
Vigan (17.5 N, 120.5 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 96 hours
probability for TS is 25% in about 96 hours
Kao-hsiung (22.6 N, 120.3 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours

Green Alert City(s) and Town(s)
Daet (14.2 N, 122.9 E)
probability for TS is 35% in about 72 hours

Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
Green Alert (Low) is TS to between 31% and 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

wp200919_5day

2 Responses to “တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA – CAT-4 အထိျဖစ္လာႏိုင္”

 1. mmweather Says:

  Typhoon PARMA current position at time 15:45 Myanmar Time(0915GMT)
  970 Miles SE of Manila, bearing 107 degree

 2. mmweather Says:

  KETSANA NEWS – Sep 30, 09 12:21pm
  Typhoon kills nearly 50 in Vietnam, Cambodia
  Typhoon Ketsana left a trail of destruction across Southeast Asia Wednesday, killing at least 49 people in Vietnam and Cambodia and churning towards Laos, officials said.
  Tens of thousands of people had fled their homes to escape flooding caused by Ketsana, which had already killed 246 when it struck the Philippines over the weekend as a weaker tropical storm. Related article: Philippines destruction


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s