အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ငလွ်င္ျပင္းလႈပ္

ယေန႕ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီ ၄၆ မိနစ္ ၁ဝ စကၠန္႕ အခ်ိန္ (ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ – ညေန ၅ နာရီ ၁၆ မိနစ္၊ ၁ဝ စကၠန္႕) တြင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၁၉ဝ ခန္႕၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၂၉၅ မိုင္ခန္႕ ႏွင့္ အင္ဒိနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၆ဝဝ ခန္႕တြင္  အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၇.၆ ရွိသည့္ အင္အားျပင္ငလွ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

၄င္း ငလွ်င္သည္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ ၈၅ ကီလိုမီတာ (၅၂.၈ မိုင္) တြင္ လႈပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုသတင္းေရးခ်ိန္အထိ ဆူနာမီ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရပါသည္။

Earthquake Details

Magnitude 7.9
Date-Time
Location 0.797°S, 99.925°E
Depth 85 km (52.8 miles)
Region SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
Distances 50 km (30 miles) WNW of Padang, Sumatra, Indonesia
225 km (140 miles) SW of Pekanbaru, Sumatra, Indonesia
475 km (295 miles) SSW of KUALA LUMPUR, Malaysia
960 km (600 miles) NW of JAKARTA, Java, Indonesia
Location Uncertainty horizontal +/- 10.6 km (6.6 miles); depth +/- 16.1 km (10.0 miles)
Parameters NST= 44, Nph= 44, Dmin=523.2 km, Rmss=1.44 sec, Gp= 47°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=7
Source
 • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009mebz

ယေန႕ လႈပ္ခဲ့ေသာ ျပင္းအား ၅ ႏွင့္ အထက္ ငလွ်င္မ်ားစာရင္း

Update time = Wed Sep 30 10:31:10 UTC 2009

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 7.9 2009/09/30 10:16:10 -0.797 99.925 85.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.0 2009/09/30 09:05:13 -16.132 -172.861 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 5.3 2009/09/30 08:24:59 -16.575 -172.685 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 5.3 2009/09/30 05:24:51 -15.351 -173.380 10.0 TONGA
MAP 5.0 2009/09/30 04:03:12 -15.621 -173.351 10.0 TONGA
MAP 5.0 2009/09/30 02:47:27 -15.723 -173.142 10.0 TONGA
MAP 5.0 2009/09/30 02:29:34 -16.617 -173.038 10.0 TONGA
MAP 5.1 2009/09/30 01:39:50 -15.483 -173.383 10.0 TONGA
MAP 5.6 2009/09/30 01:39:43 4.914 126.727 72.2 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP 5.1 2009/09/30 01:09:30 -14.972 -173.612 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 5.2 2009/09/30 01:05:35 -14.914 -173.245 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 5.1 2009/09/30 00:40:52 -15.460 -172.931 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 5.0 2009/09/30 00:11:38 -15.992 -172.243 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 5.9 2009/09/29 23:45:03 -15.840 -172.531 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 5.4 2009/09/29 23:32:57 -15.539 -173.322 10.0 TONGA
MAP 5.5 2009/09/29 23:11:52 -15.565 -173.365 10.0 TONGA
MAP 5.4 2009/09/29 22:36:18 27.835 127.800 7.7 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.1 2009/09/29 22:08:30 -15.345 -173.387 10.0 TONGA
MAP 5.0 2009/09/29 21:28:57 -17.205 -173.002 10.0 TONGA
MAP 5.2 2009/09/29 18:57:59 -16.067 -173.125 10.0 TONGA
MAP 5.0 2009/09/29 18:46:02 -14.953 -173.329 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 5.4 2009/09/29 18:40:11 -15.347 -173.296 10.0 TONGA
MAP 5.1 2009/09/29 18:34:30 -14.871 -172.493 10.0 SAMOA ISLANDS
MAP 5.0 2009/09/29 18:29:26 -15.948 -173.231 10.0 TONGA
MAP 5.8 2009/09/29 18:21:43 -16.197 -173.069 10.0 TONGA
MAP 5.6 2009/09/29 18:20:27 -12.191 -161.602 10.0 NORTHERN COOK ISLANDS
MAP 5.6 2009/09/29 18:08:22 -15.467 -172.092 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 8.0 2009/09/29 17:48:11 -15.558 -172.073 18.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 5.0 2009/09/29 06:01:14 30.939 83.485 10.0 WESTERN XIZANG

Earthquake Details

Magnitude 7.9
Date-Time
Location 0.797°S, 99.925°E
Depth 85 km (52.8 miles)
Region SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
Distances 50 km (30 miles) WNW of Padang, Sumatra, Indonesia
225 km (140 miles) SW of Pekanbaru, Sumatra, Indonesia
475 km (295 miles) SSW of KUALA LUMPUR, Malaysia
960 km (600 miles) NW of JAKARTA, Java, Indonesia
Location Uncertainty horizontal +/- 10.6 km (6.6 miles); depth +/- 16.1 km (10.0 miles)
Parameters NST= 44, Nph= 44, Dmin=523.2 km, Rmss=1.44 sec, Gp= 47°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=7
Source
 • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009mebz
 • This event has been reviewed by a seismologist.
Posted in Quakes. 1 Comment »

One Response to “အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ငလွ်င္ျပင္းလႈပ္”

 1. mmweather Says:

  THIS BULLETIN IS FOR ALL AREAS OF THE INDIAN OCEAN.
  INDONESIA / INDIA / THAILAND / MALAYSIA
  FOR OTHER AREAS OF THE INDIAN OCEAN REGION…THIS MESSAGE IS FOR
  INFORMATION ONLY AT THIS TIME.
  THIS BULLETIN IS ISSUED AS ADVICE TO GOVERNMENT AGENCIES. ONLY
  NATIONAL AND LOCAL GOVERNMENT AGENCIES HAVE THE AUTHORITY TO MAKE
  DECISIONS REGARDING THE OFFICIAL STATE OF ALERT IN THEIR AREA AND
  ANY ACTIONS TO BE TAKEN IN RESPONSE.
  view more on page http://wcatwc.arh.noaa.gov/2009/09/30/430577/01/message430577-01.htm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s