စူပါတိုင္ဖြန္း(CAT-4)ျဖစ္လာေနတဲ့ PARMA

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ PEPENG) သည္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး CAT-5 အဆင့္သို႕ ေသာၾကာေန႕(ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ 00:00GMT  ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုခန္႕မွန္းအခ်ိန္မွာ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္းျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း၏လမ္းေၾကာင္းအား အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ ခန္႕မွန္းခ်က္ပံုကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ၄င္းပံုအရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းတို႕သည္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း၏ ဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုး ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္း အဆင့္ စူပါတိုင္ဖြန္း CAT-5 သို႕ေရာက္ရွိပါက ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္ရီလွ်င္ ၁၅၆ မိုင္မွ အထက္ႏွဳန္း ျဖင့္ တိုက္ခတ္မည္ျဖစ္ၿပီး မိုးႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ေရလႊမ္းျခင္းမ်ားလည္း ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း မုန္တိုင္း KETSANA က သခၤဏ္းစာ ေပးသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ယခု အခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၆၁၅ မိုင္ခန္႕တြင္ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနၿပီး – အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေနပါသည္။ မုန္တိုင္း၏ ဗဟိုတြင္ မုန္တိုင္းဒီေရ အျမင့္ ၂၈ အထိ ရွိေနေၾကာင္း WUND ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆင့္-၄ CAT4 စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္းတည္ေနရာႏွင့္ အင္အားအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈဇယားကို post ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

Tracking Info For Super Typhoon Parma
18 GMT 09/27/09 9.7N 145.6E   35    Tropical Depression
18 GMT 09/28/09 9.7N 145.6E   35    Tropical Depression
00 GMT 09/28/09 9.4N 144.6E   35    Tropical Depression
06 GMT 09/28/09 9.3N 144.1E   35    Tropical Depression
12 GMT 09/28/09 9.3N 142.8E   40    Tropical Storm
00 GMT 09/29/09 8.2N 139.6E   45    Tropical Storm
06 GMT 09/29/09 7.8N 138.9E   50    Tropical Storm
12 GMT 09/29/09 8.0N 138.2E   50    Tropical Storm
00 GMT 09/30/09 9.0N 136.8E   75    Category 1
06 GMT 09/30/09 9.9N 135.3E   85    Category 1
12 GMT 09/30/09 10.6N 133.9E   85    Category 1
18 GMT 09/30/09 11.3N 132.5E  115    Category 3
18 GMT 10/01/09 11.3N 132.5E  115    Category 3
00 GMT 10/01/09 11.8N 131.1E  150    Category 4
လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈအား monitor လုပ္ရန္
Advertisements

4 Responses to “စူပါတိုင္ဖြန္း(CAT-4)ျဖစ္လာေနတဲ့ PARMA”

 1. mmweather Says:

  Forecast Outlook: By T2K

 2. PARMA is expected to maintain its WNW track across the warm Philippine Sea and further intensify.
  The 2 to 5-day Long-Range Forecast shows the system at its closest point of approach (CPA) to Bicol Region – about 300 km.
  NE of Metro Naga/CWC on Friday evening, with Category 4 strength of 215-220 kph near its EYE…and shall slow down while approaching the Northeastern corner of Luzon (Cagayan-Isabela).
  The core (eye and eyewall) shall pass very close to the NE tip of Cagayan late Sunday afternoon (Oct 4) and shall further slow down but reaching Super Typhoon strength (240 kph) as it enters the Balintang Channel early Monday morning (Oct 5).
  PARMA shall pass directly or very close to the Batanes Group of Islands early Tuesday morning (Oct 6) as it moves towards Southern Taiwan.
  Please be aware that long-range forecast changes every now and then. Continued monitoring on this potential typhoon is a must for disaster preparedness agencies.
 • mmweather Says:

  PARMA TRACK UPDATE 1200 mmtime

 • mmweather Says:

  Tracking update
  18 GMT 09/27/09 9.7N 145.6E 35 Tropical Depression
  18 GMT 09/28/09 9.7N 145.6E 35 Tropical Depression
  00 GMT 09/28/09 9.4N 144.6E 35 Tropical Depression
  06 GMT 09/28/09 9.3N 144.1E 35 Tropical Depression
  12 GMT 09/28/09 9.3N 142.8E 40 Tropical Storm
  00 GMT 09/29/09 8.2N 139.6E 45 Tropical Storm
  06 GMT 09/29/09 7.8N 138.9E 50 Tropical Storm
  12 GMT 09/29/09 8.0N 138.2E 50 Tropical Storm
  00 GMT 09/30/09 9.0N 136.8E 75 Category 1
  06 GMT 09/30/09 9.9N 135.3E 85 Category 1
  12 GMT 09/30/09 10.6N 133.9E 85 Category 1
  18 GMT 09/30/09 11.3N 132.5E 115 Category 3
  18 GMT 10/01/09 11.3N 132.5E 115 Category 3
  00 GMT 10/01/09 11.8N 131.1E 150 Category 4
  06 GMT 10/01/09 12.4N 129.6E 150 Category 4


 • Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

  Connecting to %s