စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA update #02

ျမန္မာႏို္ငံစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁ နာရီ ၁၉ မိနစ္မွာ ရရွိတဲ့ WUND က ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တိမ္တိုက္ႀကီးေတြ ဖံုးလႊမ္းေနတာေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီပံုမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲေနာက္ပိုင္းမွာ မုန္တိုင္းဟာ အဆင့္ ၃ သို႕ ေလ်ာ့က်သြားမွာျဖစ္ၿပီး ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နဲ႕ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ မွာေတာ့ အဆင့္ ၂ သို႕ ဆက္လက္ ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲ မတိုင္မီ (ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီမတိုင္မီ) မွာ အဆင့္ ၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း (တစ္နာရီေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၄ မိုင္ႏွဳန္း) နဲ႕ Baggo ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ကမ္းေျခကို စတင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲ ခန္႕ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီခန္႕မွာ အဆင့္ ၁ မုန္တိုင္း အျဖစ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ကို စတင္ဝင္ေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ ကိုးကား ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁ နာရီ ၁၉ မိနစ္မွာ ရရွိတဲ့ WUND က ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တိမ္တိုက္ႀကီးေတြ ဖံုးလႊမ္းေနတာေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီပံုမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲေနာက္ပိုင္းမွာ မုန္တိုင္းဟာ အဆင့္ ၃ သို႕ ေလ်ာ့က်သြားမွာျဖစ္ၿပီး ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နဲ႕ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ မွာေတာ့ အဆင့္ ၂ သို႕ ဆက္လက္ ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲ မတိုင္မီ (ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီမတိုင္မီ) မွာ အဆင့္ ၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း (တစ္နာရီေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၄ မိုင္ႏွဳန္း) နဲ႕ Baggao ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ကမ္းေျခကို စတင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲ ခန္႕(ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီခန္႕)မွာ အဆင့္ ၁ မုန္တိုင္း အျဖစ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ကို စတင္ဝင္ေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ ကိုးကား ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

02OCT-1119mmtime

Advertisements

One Response to “စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA update #02”

  1. mmweather Says:

    ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းသို႕ စူပါတိုင္ဖြန္းေလျပင္းမ်ားစတင္ တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s