စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA update #03

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈခံရႏိုင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရာႏွဳန္း ျပပံုမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဆက္လက္၍ comment update လုပ္ေပးသြားပါမည္ –

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ ေန႕ ေန႕လည္ ၁ နာရီ အခ်ိန္ရရွိေသာ ပံု

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ ေန႕ ေန႕လည္ ၃ နာရီ အခ်ိန္ရရွိေသာ ပံု

3 Responses to “စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA update #03”

  1. mmweather Says:

    လာမည့္ ၁၂ နာရီ ခန္႕မွန္းခ်က္ TSR

  2. mmweather Says:

    Tens of thousands in Philippines flee new typhoon http://bit.ly/JEBS6
    By TERESA CEROJANO (AP)
    MANILA, Philippines — Tens of thousands of villagers fled the likely path of a powerful typhoon bearing down Friday on the Philippines, as the government braced for the possibility of a second disaster just days after a storm killed more than 400 … more on http://bit.ly/JEBS6


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s