အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PARMA ဟိုင္နန္ကၽြန္းကို တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ Tropical Storm(TS) ျဖင့္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းအားဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိသည့္ PARMA သည္ လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ဗီယက္နမ္ပင္လယ္ေကြ႕(Gulf of Tokin) သို႕ ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ တစ္နာရီလွ်င္ ၆၅ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၄ဝ ႏွဳန္း)ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၉ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ယခုသတင္းေရးခ်ိန္အထိ ဟိုင္နန္ကၽြန္းအားျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း၏အခ်င္းမွာ ၂၅ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (၄၆၅ ကီလိုမီတာ) ရွိၿပီး မုန္တိုင္းဒီေရအျမင့္မွာ ၁၂ ေပအထိရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ မိုးေရခ်ိန္ ၂ဝဝ မီလီမီတာမွ ၄ဝဝ မီလီမီတာ (၇.၈၇ လက္မ မွ ၁၅.၇၅ လက္မ ခန္႕)အထိ ရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း T2K မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Time/Date: 6:00 PM PST Mon October 12 2009
Location of Center: 19.8 N Lat 109.6 E Lon
Distance 1: 35 km (20 nm) N of Danzhou, Hainan Is.
Distance 2: 80 km (43 nm) WSW of Haikou, Hainan Is.
Distance 3: 115 km (63 nm) WNW of Qionghai, Hainan Is.
Distance 4: 180 km (97 nm) North of Sanya, Hainan Is.
Distance 5: 420 km (227 nm) ESE of Hanoi, Vietnam
MaxWinds (1-min avg):
65 kph (35 kts) near the center
Peak Wind Gusts: 85 kph (45 kts)
Saffir-Simpson Typhoon Scale: Tropical Storm
Coastal Storm Surge Height: 1-3 feet [0.3-0.9 m]
Minimum Central Pressure: 996 millibars (hPa)
Recent Movement: WNW @ 13 kph (07 kts)
Projected Area of Impact: Gulf of Tonkin-Vietnam
Size (in Diameter): 465 km (250 nm) / Average
Max Sea Wave Height (near center): 12 ft (3.6 m)
Wunder TrackMap (for Public): 2 PM PST Mon Oct 12
JTWC Ship Avoidance TrackMap:
2 PM Mon Oct 12
Multi-Agency Forecast TrackMap: 2 PM Mon Oct 12
TSR Wind Probabilities: Current to 2-days Ahead

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s