အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 22W ၏လမ္းေၾကာင္း update

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္ 22W သည္ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း(CAT-4) အဆင့္အထိ အားေကာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း JTWC မွ LONG-RAGNE FORECAST (120 Hrs) အား ေအာက္ပါအတိုင္းပံုေဖၚတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာလွ်င္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁၃၁ မိုင္မွ ၁၅၅ မိုင္အထိ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

မူလအရြယ္အစားကိုၾကည့္ရႈရန္ပံုေပၚတြင္ click လုပ္ပါ။ SIZE – 1280×664 pixels , 198 KB

15OCT-03

Advertisements

One Response to “အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 22W ၏လမ္းေၾကာင္း update”

  1. mmweather Says:

    လာမည့္ နာရီ ၁၂ဝ အတြက္ long range forecast ပံု


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s