အပူပိုင္းမုန္တိုင္း LUPIT အားပိုေကာင္းလာဦးမည္

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း LUPIT သည္ လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆နာရီခြဲ အတိုင္မီ အင္အားပိုမိုေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၁ (အဝါေရာင္) CAT-1 မုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိကာ၊ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း အဆင့္-၂ (လိေမၼာ္ေရာင္) – CAT-2 တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ၏ data မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

၄င္းအေျခအေနမွ ဆက္လက္၍ အားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး လာမည့္ စေနေန႕ ညပိုင္းတြင္ အဆင့္-၃(အနီေရာင္) CAT-3 တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ႏွင့္ အဂၤါေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၄(ခရမ္းေရာင္) CAT-4 တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၄ဝဝ ခန္႕အထိ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ update သတင္းမ်ားကို mmweather-ning site homepage တြင္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s