အင္ဒိုနီးရွားမွာ ၆.၃ ငလွ်င္ထပ္လႈပ္ျပန္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၁၅ မိုင္ခန္႕ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၆၈ဝ ေလာက္မွာ အင္အား ၆.၅ ရွိတဲ့ ငလွ်င္ျပင္းတစ္ခု ဒီေန႕ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ ၊  ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီ ၂၂ မိနစ္ ၅၂ စကၠန္႕ (ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီ – ၅၂ မိနစ္ ၅၂ စကၠန္႕) မွာလႈပ္သြားေၾကာင္းသိရပါတယ္၊ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ ၇.၆ မိုင္မွာ လႈပ္သြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးထိခိုက္မႈသတင္းတစံုတရာ မရရွိေသးေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား ။

Earthquake Details

Magnitude 6.3
Date-Time
  • Friday, October 16, 2009 at 09:52:52 UTC
  • Friday, October 16, 2009 at 04:52:52 PM at epicenter
Location 6.692°S, 105.153°E
Depth 55.6 km (34.5 miles)
Region SUNDA STRAIT, INDONESIA
Distances 135 km (85 miles) S of T.-Telukbetung, Sumatra, Indonesia
185 km (115 miles) WSW of JAKARTA, Java, Indonesia
185 km (115 miles) W of Sukabumi, Java, Indonesia
270 km (165 miles) W of Bandung, Java, Indonesia
Location Uncertainty horizontal +/- 12.3 km (7.6 miles); depth +/- 17.5 km (10.9 miles)
Parameters NST= 33, Nph= 33, Dmin=350.5 km, Rmss=1.41 sec, Gp= 76°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=7
Source
  • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009mva4
Posted in Quakes. Tags: . 1 Comment »

One Response to “အင္ဒိုနီးရွားမွာ ၆.၃ ငလွ်င္ထပ္လႈပ္ျပန္”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s