စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT အတြက္ TSR သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT –  ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ TSR မွ အနီေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္ ကို ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ (0600 UTC) တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

လာမည့္ ၇၂ နာရီအတြက္ TSR မွ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျချပ ပံု

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လာမည့္ ၇၂ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ ျပင္းအားႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ခံရႏိုင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၃၅ % ႏွင့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ အႏၱရာယ္ခံရႏိုင္မႈ ၄၅% ရွိေၾကာင္း၊ Laoag, Vigan, Soliven, San Jose, ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အဝါေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္မ်ားပါရွိပါသည္။ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ မူရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ –

Storm Alert issued at 19 Oct, 2009 6:00 GMT

Typhoon LUPIT is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Red Alert Country(s) or Province(s)
the Philippines
probability for CAT 1 or above is 35% in about 72 hours
probability for TS is 45% in about 72 hours

Yellow Alert City(s) and Town(s)
Laoag (18.2 N, 120.7 E)
probability for CAT 1 or above is 25% in about 96 hours
probability for TS is 40% in about 72 hours
Vigan (17.5 N, 120.5 E)
probability for CAT 1 or above is 20% in about 96 hours
probability for TS is 40% in about 96 hours
Soliven (17.0 N, 122.4 E)
probability for CAT 1 or above is 20% in about 72 hours
probability for TS is 40% in about 72 hours
San Jose (15.8 N, 121.5 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 96 hours
probability for TS is 30% in about 72 hours

Note that
Red Alert (Severe) is CAT 1 or above to between 31% and 100% probability.
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

==================================

ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခကို ဝင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဆင့္-၄ (CAT-4) Super Typhoon အဆင့္နဲ႕ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မဲ့အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးပါ။

Advertisements

2 Responses to “စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT အတြက္ TSR သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္”

 1. mmweather Says:

  Philippines on high alert ahead of Typhoon Lupit
  AFP News Page
  MANILA — The Philippine military deployed boats and helicopters to the northern Philippines Monday, officials said, as Typhoon Lupit threatened more devastation after two storms claimed nearly 1,000 lives.
  “We have been pre-positioning food and transportation assets in areas likely to be hit by the typhoon,” Defence Secretary Gilberto Teodoro told reporters.
  The navy said it had sent 18 rubber boats, as well as trucks, amphibious vehicles and helicopters to areas of the nation’s main Luzon island, which is expected to start being lashed by Lupit from the middle of this week.
  The army said troops from its engineering units were also being deployed to the north, while the air force said rescue helicopters had already been sent to areas in Lupit’s projected path.
  The Southeast Asian nation was on particularly high alert because Luzon is still reeling from two storms in recent weeks that caused massive landslides and floods.
  On September 26 Tropical Storm Ketsana dumped the heaviest single day of rains in more than four decades on Manila and surrounding areas, killing 420 people and causing nearly 100 more deaths from ensuing disease outbreaks.
  Typhoon Parma hit northern Luzon exactly a week later and hovered over the region for a week as a tropical storm, triggering landslides and floods that left at least 438 people dead.
  “We are all on alert,” Philippine National Red Cross secretary general Gwen Pang told AFP, as she detailed efforts to stockpile relief goods close to areas that are expected to be affected by Lupit.
  Teodoro also said mayors in mountainous regions in the north had been asked to convince their constituents to move to safer areas, and away from potential landslides.
  Packing winds of 175 kilometres (109 miles) an hour and gusts of up to 210 kilometres an hour, Lupit was hovering at 1,110 kilometres east of Cagayan province on Monday afternoon, the state weather bureau said.
  It was expected to make landfall in northern Luzon on Thursday, although it could start bringing bad weather to the region a day earlier, it said.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s