တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT CAT-1 အဆင့္သို႕ေလ်ာ့က်သြားၿပီ

T2K ၏ update #022 တြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT သည္ အဆင့္-၁ CAT-1 တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ၊ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ေရြ႕လ်ားႏွဳန္းလည္း ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္နီးလာေလ က်လာေလျဖစ္လာၿပီး တစ္နာရီလွ်င္ ၈ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း၊ warm ocean moisture & unstable air တို႕ေၾကာင့္ အဆင့္ – ၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း CAT-2 အျဖစ္သို႕ ျပန္လည္ၿပီး အားေကာင္းလာႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ေရြ႕လ်ားႏွဳန္းက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ မူလခန္႕မွန္းထားသည္မ်ားထက္ေနာက္က်ကာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၇ နာရီႏွင့္ ၈ နာရီအၾကား၌ Cagayan ကမ္းေျခကိုျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ Laoag City အား ေအာက္တိုလာ ၂၅ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ လာမည့္ တနလၤာေန႕ နံနက္ေစာပိုင္းတြင္ Ilocos Norte ကိုေက်ာ္ျဖတ္ကာ  ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္တြင္း သို႕ ေျဖးညွင္းစြာဝင္ေရာက္သြားမည္ဟု လည္းေကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ပိုမိုနီးကပ္စြာေရြ႕လ်ားမည္ဆိုပါက Balintang ေရလက္ၾကားကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး Cagayan ႏွင့္ Ilocos Norte တို႕အားတိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ျခင္းမွ သက္သာရာရေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းတို႕သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖၚျပထားပါသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအတြက္ မိုးႀကီးႏိုင္သည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္အတြင္း ၇၅ မွ – ၂ဝဝ မီလီမီတာ (၃ လက္မ မွ ၈ လက္မခန္႕) ရြာသြန္းႏိုင္ၿပီး ရံဖန္ရံခါ မိုးႀကီးသည့္အခါ ၄ဝဝ မီလီမီတာ(၁၆ လက္မ ခန္႕) အထိ ရြာသြန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေရႀကီး/ေရလႊမ္းမႈ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း သတိေပးထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို T2K တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားပါသည္ –

Time/Date: 12:00 PM PST Wed October 21 2009
Location of Eye: 19.8 N Lat 126.6 E Lon

Distance 1: 485 km (262 nm) ESE of Basco, Batanes
Distance 2: 540 km (290 nm) ENE of Aparri, Cagayan
Distance 3: 570 km (307 nm) ENE of Tuguegarao City
Distance 4: 585 km (315 nm) NE of Ilagan City
Distance 5: 620 km (335 nm) NE of Casiguran, Aurora
Distance 6: 655 km (355 nm) ENE of Laoag City
Distance 7: 780 km (420 nm) NNE of Naga City
Distance 8: 820 km (443 nm) NE of Metro Manila

MaxWinds (1-min avg): 150 kph (80 kts) near the Eye
Peak Wind Gusts: 185 kph (100 kts)
Rainbands’ Rain Rate: 2 to 30 mm/hr (.02 to 1.2 in/hr) new!
Saffir-Simpson Typhoon Scale: Category 1
Coastal Storm Surge Height: 4-5 feet [1.2-1.7 m]
Minimum Central Pressure: 963 millibars (hPa)
Recent Movement: WSW @ 15 kph (08 kts)
Projected Area of Impact: Cagayan-Ilocos Norte
Size (in Diameter): 890 km (480 nm) / Very Large
Max Sea Wave Height (near center): 33 ft (10.0 m)
JTWC Ship Avoidance TrackMap:
8 AM Wed Oct 21
Multi-Agency Forecast TrackMap: 8 AM Wed Oct 21
TSR Wind Probabilities: Current to 5-days Ahead
NASA-JAXA TMI Image: Latest Rainrate 01
EORC-JAXA TRMM Image: Latest Rainrate 02
Zoomed Satellite Pic:
Near Real-Time
Wunderground Animation: 6-12 hr. GIF Loop

လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT အင္အားႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို WUND မွ ေအာက္ပါအတိုင္းပံုေဖၚတင္ျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s