တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ယေန႕ည CAT-2 ျပန္ျဖစ္လာမည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT သည္ ယေန႕ည ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁ဝနာရီခန္႕ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ညသန္းေခါင္ယံေက်ာ္လွ်င္ အဆင့္-၂ CAT-2 တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ျပန္လည္အားေကာင္းလာကာ Baguio ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ မိုင္ ၃ဝဝ ခန္႕သို႕ ဗဟိုျပဳေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟုခန္႕မွန္းထားေသာ ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၁၈ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္း၏ ေရွ႕ပိုင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းရိုးတန္းအား စတင္၍ တိုက္ခတ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s