ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကိုၿခိမ္းေျခာက္ဦးမည့္ TWENTY-THREE

ဂူအမ္ကၽြန္းအေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၃၈ဝ ခန္႕တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TWENTY THREE သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ၿခိမ္းေျခာက္ဦးမည့္ စတုတၳေျမာက္ မုန္တိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း WUND မွ ေဖၚျပထားသည့္ ပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

လာမည့္ ၉၆ နာရီ – ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၂ CAT2မုန္တိုင္း အျဖစ္ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္ဟု JTWC data မ်ားအရ သိရၿပီး လာမည့္ ေသာၾကာေန႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ အဆင့္ ၃ သို႕ေရာက္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို အႏၱရာယ္ျပဳလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႕ေရာက္ရွိလာဘြယ္ရွိေၾကာင္း WUND မွ ၅ ရက္စာ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚေပးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

လာမည့္ ၉၆ နာရီ – ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၂ CAT2မုန္တိုင္း အျဖစ္ေရာက္ရွိလာႏိုင္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s