အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W – MIRINAE ဟု အမည္ေပးၿပီ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W (TWENTY-THREE) အား ဂ်ပန္မိုးေလဝသဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ MIRINAE ဟု အမည္ေပးထားလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိတည္ေနရာအား ဂူအမ္ကၽြန္းအေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝ ခန္႕တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေဖၚျပထားၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ၁ နာရီလွ်င္ ၃ဝ ကီလိုမီတာႏွဳန္း (၁၈.၆ မိုင္ႏွဳန္း) ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း၊ ေလတိုက္ႏွဳန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၄ဝ မွ ၅၅ မိုင္ႏွဳန္း အခန္႕ အထိ ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႕ 0600UTC ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္းမွ မိုင္ ၂၇ဝ ခန္႕ အကြာသို႕ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၈ဝ မွ ၁၁၅ မိုင္ႏွဳန္းရွိသည့္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းေဖၚျပထားေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းမွာ ယခင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားထက္ မိုင္အနည္းငယ္ခန္႕ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s