တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာေသာ MIRINAE(23W)

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ MIRINAE (23W – Twenty-Three) သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈နာရီခြဲအခ်ိန္ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မနီလာၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ၁၁၇၄ မိုင္ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနၿပီး CAT-2  (ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၉၆ မိုင္မွ ၁၁ဝ ႏွဳန္း)သို႕  ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၁ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိကာ ၾကာသကေတးေန႕ နံနက္ပိုင္း (ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ၉ နာရီ) တြင္ အင္အားပိုမိုေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၃ ဆိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၾကပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းမွာ မူလခန္႕မွန္းထားသည့္အတိုင္းသိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ ေသာၾကာေန႕မတိုင္မီမွာပင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ၏ တိုက္ခတ္မႈကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား၌ စတင္ခံစားရဘြယ္ရွိပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထူးျခားမႈမ်ားကို mmweather မွ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

TSR YELLOW ALERT 27OCT 1800 UTC  (အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္)
http://bit.ly/4eHocT

2 Responses to “တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာေသာ MIRINAE(23W)”

  1. mmweather Says:

    တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေန


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s