တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI)(23W) update#3

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) ဟာ လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္အေရ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္းနဲ႕ ၂၁၅ မိုင္ကြာေဝးတဲ့ ေနရာကို အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္နဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
click on picture to view original size
48hr-28MIRINAE
မုန္တိုင္းျဖတ္သန္းမဲ့လမ္းေၾကာင္းဟာ ယခင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕က     ခန္႕မွန္းထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၅ဝ ခန္႕ကို ေရာက္သြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိလမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္အရ Santiago ၿမိဳ႕ အနီးမွ ကပ္ၿပီးျဖတ္ေက်ာ္မယ္လို႕လဲ data ပံုေဖၚရရွိခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) ဟာ လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္အေရ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္းနဲ႕ ၂၁၅ မိုင္ကြာေဝးတဲ့ ေနရာကို အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္နဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။မုန္တိုင္းျဖတ္သန္းမဲ့လမ္းေၾကာင္းဟာ ယခင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕က ခန္႕မွန္းထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၅ဝ ခန္႕ကို ေရာက္သြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိလမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္အရ Santiago ၿမိဳ႕ အနီးမွ ကပ္ၿပီးျဖတ္ေက်ာ္မယ္လို႕လဲ data ပံုေဖၚရရွိခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ဟာ ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ သတင္းေတြအရ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီကို ၉၅ မွ ၁၂ဝ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိတဲ့ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္ေနၿပီး ၾကာသပေတးေန႕ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃ နာရီမွာ အားပိုေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၃ တိထေရာက္လာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္၊ ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းအေနနဲ႕လဲ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ကာ တစ္နာရီကို ၁၉ မိုင္ႏွဳန္းနဲ႕ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s