တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ကိုဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ရန္ေသခ်ာေနၿပီ

မုန္တိုင္းအဆင့္ ၂ (CAT-2) ရွိေနေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) – 23W သည္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္  စေနေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ Aurora ျပည္နယ္ Casiguran ကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE မွ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ေတာ့မည့္ ခန္႕မွန္းခ်က္မွာ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ ဆက္လက္၍ Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Northern Pangasinan, La Union တို႕ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး Pangasinan ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း Lingayen Gulf-Cape Bolinao Area မွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားကို T2K မွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

တိုင္းဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂ ရက္ တနလၤာေန႕တြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ အလယ္ပိုင္းဆီသို႕ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ အားေလ်ာ့လွ်က္ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္ သြားႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲ (0300 UTC) တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၆၂၅ မိုင္အကြာအေဝးသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနမည္ျဖစ္ကာ မုန္တိုင္းဗဟို၌ မုန္တိုင္းဒီေရအျမင့္ ေပ ၃ဝ အထိရွိေနမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁ဝ၄ မိုင္မွ ၁၂၇ မိုင္အထိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ရရွိသည့္ data မ်ားအရ သိရပါသည္။

မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းအား လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ WUND မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားျခင္းအား ေအာက္ပံုတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ mmweather မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနဦးမည့္အေျခအေနအားေစာင့္ၾကည့္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

NING Community Network ေပၚရွိ http://mmweather.ning.com တြင္လည္း အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္ တင္ျပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

click on pictures to view original size

13-wp2309 29OCT-0000UTC-track-update

Advertisements

3 Responses to “တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ကိုဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ရန္ေသခ်ာေနၿပီ”

 1. mmweather Says:

  အထက္ပါ post ၏ ေအာက္/ညာဘက္မွ ပံု အား click လုပ္၍ ၾကည့္လွ်င္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ၏ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈ အေျခအေနမွာ ယမန္ေန႕ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္လမ္းေၾကာင္း၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉ဝ ခန္႕အထိသို႕ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။
  ေတာင္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕ လာမႈေၾကာင့္ ပိုမိုပူေႏြးေသာ ပင္လယ္ေရႏွင့္ ပိုမိုစြတ္စိုေသာ ေလထုႏွင့္ ေတြ႕ထိျခင္း ပိုမိုမ်ားလာပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မုန္တိုင္းအင္အားသည္ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိပဲ ကမ္းေျခႏွင့္နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ယမန္ေန႕က အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၉ မိုင္ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားမႈႏွဳန္း ရွိခဲ့ရာမွ ယခုေနာက္ဆံုးတိုင္းတာရရွိသည့္ data မ်ားအရ အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိေလ်ာ့က်လာခဲ့ပါသည္။ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာျခင္းကား မဟုတ္ပါ။
  ထို႕ေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနအား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနပါသည္။

 2. mmweather Says:

  ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေရ၏ အပူခ်ိန္မွာ ၂၉° C ရွိေနၿပီး အလြန္ပူေႏြးေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။
  တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ(အေနာက္ဘက္သို႕) ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းသိသိသာသာေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသကဲ့သို႕ အင္အားသိသိသာသာ တိုးလာျခင္းလည္းမရွိပါ။ မုန္တိုင္းမ်က္စိျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

  သို႕ရာတြင္ ….
  ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႕ ဦးတည္သြားရာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ Tropical Cyclone Heat Potential (TCHP) မွာ 80 – 100 kJ/cm^2 ရွိေနၿပီး ဤအေျခအေနသည္ လာမည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ရုတ္တရက္ အင္အားပိုေကာင္းလာႏိုင္ျခင္းမ်ဳိးရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ LUZON ကၽြန္းသို႕ ဆက္လက္ဦးတည္တိုက္ခတ္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE အေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕ အခ်ိန္ခန္႕မွန္း 0600UTC ခန္႕၌ ကုန္းတြင္းကိုျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္မတိုင္မီ အဆင့္-၃ ႏွင့္ အထက္ေလတိုက္ႏွဳန္းမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး အားပိုမိုေကာင္းလာႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရပါသည္။

 3. mmweather Says:

  View more on Bloomberg.comhttp://bit.ly/1fYuEs
  Oct. 29 (Bloomberg) — Philippines authorities warned of flooding and landslides as Typhoon Mirinae strengthened over the Pacific and bore down on the main island of Luzon, where more than 900 people were killed in two cyclones in the past month.

  Mirinae’s winds increased to 160 kilometers (99 miles) per hour from 136 kph yesterday as it headed west toward Luzon, the U.S. National Weather Service said on its Web site. The storm was centered 1,150 kilometers east of the city of Casiguran on Luzon at 5 a.m. local time.

  The storm is forecast to hit the coast at 4 a.m. on Oct. 31 near Casiguran. Luzon, the Philippines most populous island, is reeling from two cyclones that killed at least 929 people since Sept. 26. Typhoon Lupit also approached Luzon last week before turning away. . . .

  View more on Bloomberg.comhttp://bit.ly/1fYuEs


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s