တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) ေတာင္ဘက္ထပ္ဆင္း

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) 23W သည္ ယေန႕ 0600 GMT တြင္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္မွာ ေတာင္ဘက္သို႕ ၂၅ မိုင္ခန္႕ ထပ္မံက်ဆင္းေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

MIRINAE သည္ မနီလာၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၅၆ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (၆၂၅ မိုင္ခန္႕)တြင္ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၂ဝ ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ ေရြ႕လ်ားႏွဳန္းပိုမို ျမန္လာသည့္အတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခအနီးသို႕ ပိုမိုေစာစီးစြာ ေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁ဝ၅ မိုင္မွ ၁၂၅ မိုင္ႏွဳန္း အထိရွိေသာ ေလျပင္းမ်ားသည္ လာမည့္ ၃၆ နာရီ အတြင္း ၄င္းႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခသို႕ စတင္ တိုက္ခတ္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိေနပါသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ ဆူးဘစ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အနီးမွ ျဖတ္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္မည့္ MIRINAE သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီမတိုင္မီမွာပင္ ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခကို ဆက္လက္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

လမ္းေၾကာင္းပံုေဖၚႏိွဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း ပံုကို click လုပ္၍ ၾကည့္ေပးပါရန္

290600GMT-track

 

 

 

 

 

 

29OCT-track

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s