တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ဖိလစ္ပိုင္ကိုဝင္ေတာ့မည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) သည္ မနီလာၿမိဳ႕အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ယြန္းယြန္း မိုင္ ၃၂ဝ ခန္႕တြင္ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း တိုင္းတာရရွိခ်က္မ်ားအရ အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၂ဝ ႏွဳန္းခန္႕ (၁၇ ေနာ္တီကယ္မိုင္ႏွဳန္း) ျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ အဆင့္-၂ (CAT2)အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁ဝ၅ မိုင္မွ ၁၂၅ မိုင္အထိရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း WUND ၏ ပံုေဖၚတင္ျပမႈတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္  ေသာၾကာေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ဟု TSR ခန္႕မွန္းခ်က္အရသိရပါသည္။

Daet (14.2 N, 122.9 E) San Jose (15.8 N, 121.5 E)  Manila (14.6 N, 121.0 E) ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ တိုက္ခတ္ခံရမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ၅ဝ% မွ ၆၅% အထိရွိလာေၾကာင္း၊ အနီေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

2 Responses to “တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ဖိလစ္ပိုင္ကိုဝင္ေတာ့မည္”

  1. mmweather Says:

    ယေန႕အထိ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 23W – MIRINAE (SANTI) ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ ဇယား


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s