တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္မႈခံရမည့္ ဖိလစ္ပိုင္

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ည ၈ နာရီမွ နံနက္ ၈ နာရီအထိ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္စဥ္ ေလတိုက္ႏွဳန္း အနည္းဆံုး တစ္နာရီ ၁၆၅ ကီလိုမီတာ (၁ဝ၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) ျဖင့္ တိုက္ခတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသဌာနမွ သတိေပးခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းမွာ ယမန္ေန႕ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ ခန္႕မွန္းထားခ်က္မွ သိသာစြာေျပာင္းလဲ ျခင္းမရွိဘဲ မုန္တိုင္းမ်က္ေစ့သည္ ယေန႕ည ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ၈ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႕ နံနက္ ၈ နာရီအထိ ယင္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

click on picture to view original size

30OCT-track

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၆း၃ဝ နာရီ (00:00 GMT) တြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အခါ MIRINAE သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခကို ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆း၃ဝ ေနာက္ပိုင္း (00:00 GMT) တြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားရာ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႕ (တနလၤာေန႕) တြင္ ၄င္း၏ အေျခအေနအားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ – လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းၿပီး မိုးႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနသည္ MIRINAE ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း မည္ကဲ့သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားဦးမည္၊ အင္အားေလ်ာ့က်(သို႕မဟုတ္) ပိုေကာင္းလာမည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s