အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MIRINAE ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ေရာက္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအားျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၆၅ဝ မိုင္ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၆ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၆၅ မိုင္မွ မိုင္ ၈ဝ အထိရွိၿပီး လာမည့္ ၃၆ နာရီအတြင္း ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၈ဝ ခန္႕အကြာအေဝးသို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခအား ေလျပင္းမ်ားစတင္တိုက္ခတ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

MIRINAE သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲမတုိင္မီ ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခအား Tuy Hoa ၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကုန္းတြင္သို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္အားေပ်ာ့သြားမည္ဟုခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s