အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MIRINAE ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခအားစတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ယေန႕နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ JTWC  data မ်ားအရ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Phu Yen ျပည္နယ္၊ Tuy Hoa ၿမိဳ႕ ကမ္းေျခ၏ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁ဝဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၈ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခအား စတင္ ေက်ာ္ျဖတ္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ကမ္းေျခမွ ၅၅ မိုင္ခန္႕ ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟိုခ်ီမင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၈ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၅ဝ မွ ၆၅ မိုင္ႏွဳန္း အထိ ရွိေနၿပီး ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Advertisements

One Response to “အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MIRINAE ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခအားစတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ”

  1. mmweather Says:

    ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၇ နာရီ တြင္ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေသာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MIRINAE


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s