ဗီယက္နမ္သို႕ဝင္ခါနီး MIRINAE တိုင္ဖြန္းအဆင့္သို႕ ျပန္ေရာက္လာ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ အားေလ်ာ့သြားခဲ့ေသာ MIRINAE သည္ ယေန႕ 0600 GMT (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ) တြင္ ရရွိေသာ data မ်ားအရ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္-၁ သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိအားေကာင္းလာကာ လမ္းေၾကာင္းမွာ ေတာင္ဘက္သို႕ ၂၂ မိုင္ခန္႕ ဆင္းလာၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

ယခုကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၇၅ မိုင္မွ မိုင္ ၉ဝ အထိ ရွိေနပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s