အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြင္း အဆိုးရြားဆံုးေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ကို ခံရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚတိုက္ခတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ၄င္းမုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳျခင္း အစရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံတြင္ မပါဝင္ေသာ တရုတ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားအျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕ကလည္းေကာင္း၊ ေျမငလွ်င္ဒဏ္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကလည္းေကာင္း အသီးသီးခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ လူ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားစြာအျပင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းတံတားမ်ားစသည့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားပါ ဆံုးရႈံးမႈ ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း mmweather မွလက္လွမ္းမီသမွ်ွ စုေဆာင္းေဖၚျပေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္လာျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားမွ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေအာက္ပါ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားၾကရမႈမ်ားမွ လံုးဝလြတ္ကင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွာ မတတ္သာေသာ္လည္း ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း၊ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ သတင္းမ်ားေရးသားတင္ျပ၍ အမ်ားျပည္သူေလ့လာမွတ္သား သခၤဏ္းစာယူႏိုင္ေစျခင္း စသည္တို႕အတြက္ mmweather မွ ဆက္လက္ေဆာက္ရြက္လွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

view original on mmweather forum at http://mmweather.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=4

mmweather စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ mmweather group member မ်ားမွ ပါဝင္ေရးသားေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကေစရန္ Forum တစ္ခုကို http://mmweather.com/forum တြင္ တည္ေဆာက္ေပးထားပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားမွ အႀကံျပဳျခင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္ၾကပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

mmweather administration team

please send email to webmaster@mmweather.com or uwinnaing@mmweather.com

Advertisements

One Response to “အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ား”

 1. mmweather Says:

  တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ ေသဆံုးသူ ၅၇ ဦးရွိသြားၿပီ

  မုန္တိုင္းဒဏ္ အဆိုးရြားဆံုးခံခဲ့ရသည့္ Phu Yen ျပည္နယ္အတြင္း မွာပင္ ေသဆံုးသူ ၂၄ ဦးထပ္တိုးလာေသာေၾကာင့္ ယေန႕ ဗုဒၶဟူးေန႕ ႏိုဝင္လာ-၄ ရက္ေန႕တြင္ စုစုေပါင္း ၅၇ ဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ ဒန္သီလန္း မွ ေျပာေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနမွ ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ လူ ၁၈ ဦးမွာလည္းေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

  ဒန္သီလန္းမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ “ဗီယက္နမ္တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ စပိဘုတ္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ေရလႊမ္းမိုးမႈခံရေသာ အိမ္မ်ားမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားကို လိုက္လံကယ္ဆယ္လွ်က္ပင္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ဟာသန္း ျမစ္ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ျခင္းမခံရမီ တစ္ရက္အလိုကပင္ လူအမ်ား အိမ္ေခါင္မိုးမ်ားေပၚတက္၍ ေနၾကရေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္းမွ လူ ၁၅ဝဝဝ ခန္႕ကို ႀကိဳတင္ကယ္ဆယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  Phu Yen ျပည္နယ္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္တည္ရွိသည့္ Binh Dinh ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေရႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ကို အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သည့္ ရြာမ်ား၌ ခ်ေပးေနရေၾကာင္း အဆိုပါ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Ho Quoc Dung က ေျပာခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖၚျပထားပါသည္။

  မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ အိမ္ေပါင္း ၁၄ဝဝဝ ခန္႕ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး စပါးႏွင့္အျခား ေကာက္ပဲသီးႏွံ ဟက္တာ ၅ဝဝဝ ခန္႕(၁၂၄ဝဝ ဧက ခန္႕) မွာလည္း ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္းသိရပါသည္။

  တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ဦးစြာဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး လူ ၂ဝ ေသဆံုးေစခဲ့ၿပီး အင္အားေလ်ာ့က်ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္၊ ဗီယက္နမ္သို႕ ဝင္ေရာက္မတိုက္ခတ္မီ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအင္အားျပန္လည္ရရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႕သည္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KETSANA (ONDOY) ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံရျခင္းမွ နာလန္ထကာစ အခ်ိန္တြင္ ယခုလို ေနာက္ထပ္တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းတစ္ခု ထပ္မံတိုက္ခတ္မႈ ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ KETSANA ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမနီလာၿမိဳ႕ေတာ္၌ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ အတြင္း အဆိုးရြားဆံုးေသာ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ကိုခံခဲ့ရၿပီး လူေပါင္း ၉ဝဝ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရကာ ဗီယက္နမ္တြင္ ၁၆ဝ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပထားပါသည္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s