ပစိဖိတ္အေနာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမ်ား

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 26W (Twenty six) – သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း TSR ႏွင့္ JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္၌ရွိေနေသာ 26W သည္ လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာကာ၊ လာမည့္ ၇၂ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ (CAT-1) သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

လာမည့္ နာရီ ၁၂ဝ (ႏိုဝင္ဘာလ – ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ – 00:00 UTC) တြင္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိ လာႏိုင္ၿပီး ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

=========================

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခုသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၆၃၅ မိုင္ခန္႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး မုန္တိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေခ် ရွိေၾကာင္း ၊ ေနာက္ထပ္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခုသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၂၉၅ မိုင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းတစ္ခု အျဖစ္ သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေခ် အသင့္အတင့္ ရွိေနေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ သိရပါသည္။

One Response to “ပစိဖိတ္အေနာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမ်ား”

  1. mmweather Says:

    Tropical Depression 26-W was upgraded to a tropical storm at 7pm Monday evening.

    Tropical Depression 26-W was upgraded to a tropical storm at 7pm Monday evening. The storm is located about 390 miles to the south-southeast of Guam and continues to move on a northwest track at 7 miles per hour with maximum sustained winds of 40 MPH near its center.

    The National Weather Service predicts the system to move closer toward the Marianas over the next couple of days, bringing the center of the storm about 160 miles southeast of Guam Wednesday evening. Weather officials say 26-W is expected to bring more than locally heavy rain and gusty winds to the Marianas.

    Meanwhile, a High Surf Advisory is in effect for the Marianas as swells generated by 26-W is expected to produce hazardous surf conditions and a high risk of rip currents through Friday morning.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s