မုန္တိုင္း ၃ လံုး အၿပိဳင္ျဖစ္လာမည္ေလာ?

စကၤာပူအနီးႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္(ပစိဖိတ္ အေနာက္ဘက္ပိုင္း)တြင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ၂ ခုႏွင့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA တို႕ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္း ၃ လံုး ၿပိဳင္၍ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

စကၤာပူ၏ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၃၅၅ မိုင္ ခန္႕တြင္ ယမန္ေန႕က ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု JTWC ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာေသာ NIDA (26W) သည္လည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး လာမည့္စေနေန႕ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္  အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၈၉ဝ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ေအာက္ပံု)

 

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W (ေအာက္ပံု) မွာလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခႏွင့္ အနီးဆံုးတည္ရွိေနကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ 1200 UTC တြင္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၅ဝ ခန္႕ (Tangag Airport) မွ မိုင္ ၇ဝ ခန္႕သို႕ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

 

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာမည့္ 27W ႏွင့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိသြားၿပီးျဖစ္သည့္ 26W တို႕၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ဆံုေတြ႕ပူးေပါင္းသြားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး ထိုသို႕ ပူးေပါင္းသြားလွ်င္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ လားရာဘက္ႏွင့္ အင္အားအေျခအေနမည္သို႕ ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္မည္ကို ဆက္လက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ေအာက္ပံု)

Advertisements

One Response to “မုန္တိုင္း ၃ လံုး အၿပိဳင္ျဖစ္လာမည္ေလာ?”

  1. mmweather Says:

    လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ မနက္ဖန္န႕နက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ နံနက္(တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္) တြင္ အဆင့္-၃ တိုင္းဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁၉၅ ကီလိုမီတာႏွဳန္း(တစ္နာရီ-မိုင္ ၁၂ဝ) အထိတိုက္ခိုက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္းအရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၄၂၅ ကီလိုမီတာ (၂၆၄ မိုင္) ရွိေနပါသည္။

    အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိလာမည့္ 27W မွာ NIDA ၏လမ္းေၾကာင္းသို႕ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေနၿပီး လမ္းေၾကာင္းခ်င္းဆံုမည့္အခ်ိန္တြင္ NIDA ၏ အျပင္ေလစီးေၾကာင္းေၾကာင့္ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားႏိုင္မည္ဟု JTWC မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

    In the extended Taus, TD 27w will continue to accelerate poleward and should reach a peak intensity of 40-45 knots. Model guidance supports the qs track with several models supporting weak interaction and merger; TD 27w is likely to dissipate as it tracks into the outer periphery of ts 26w.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s