အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ 00:00 UTC အခ်ိန္တြင္ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၅ဝဝ ခန္႕ ၊ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း-ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝဝ ခန္႕ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၆၆ဝ ခန္႕တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိ၍ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

လာမည့္ ၇၂ နာရီ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ 00:00 UTC တြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ျပန္လည္အားေလ်ာ့လာၿပီး မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၁ဝဝ၊ ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၁၅ဝ သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳႏိုင္မည္ဟု TSR ႏွင့္ JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားမွ ပံုေဖၚရရွိပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းဗဟို၌ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္အထိရွိေၾကာင္း WUND မွ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားသည့္ ပံုတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သတိေပးခ်က္ Cyclone Formation Alert မွာလည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W မွာလည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခအနီးတြင္ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွာ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s