စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၅ မွ တျဖည္းျဖည္းအားေလ်ာ့

ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာ(၂၇) နံနက္ ၆ နာရီ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာနပိုင္နက္ အေရွ႕ဘက္ ၂၃၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္တြင္ေရာက္ရွိ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အင္အား အဆင့္-၅ မွ အဆင့္-၄ သို႕ တျဖည့္ျဖည့္ ေလ်ာ့က်လာေနသည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အရြယ္အစား အခ်င္း ၈၁၅ ကီလိုမီတာ (၅ဝ၆.၄ မိုင္) အထိရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၃ဝ၅ ကီလိုမီတာ (တစ္နာရီ ၁၉ဝ မိုင္) ႏွဳန္း အထိရွိေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ ၂ဝဝ မီလီမီတာ (၇.၈၇ လကၼ) အထိရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း ဒီေရအျမင့္ ၄၃ ေပ(၁၃.၁ မီတာ) ရွိေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ ကီလိုမီတာ(၉.၃၂ မိုင္) ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Iwo To-Chichi Jima Islands ကၽြန္းမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s