စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၃ သို႕အားေလ်ာ့လာ

ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၄နာခြဲအခ်ိန္ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသ T2K မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ အားေလ်ာ့လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ WUND မွ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ခန္႕မွန္းထားေသာ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုတြင္ NIDA သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ- ၁မိုင္ မွ ၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) ျဖင့္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္အထိရွိေနေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။

NIDA သည္ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသ ပိုင္နက္၏ အေရွ႕ဘက္ ၄၅ဝ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၂၈ဝ ခန္႕) တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အရြယ္အစားအားျဖင့္ ႀကီးမားဆဲ (အခ်င္း ၈၁၅ ကီလိုမီတာ၊ ၅ဝ၇ မိုင္ခန္႕) ျဖစ္ေၾကာင္း T2K ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႕ တိုက္ရိုက္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ (လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္) မရွိေၾကာင္း မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မိုးေရခ်ိန္ ၅ မီလီမီတာမွ ၁၅ဝ မီလီမီတာ(၆ လကၼခန္႕) ႏွင့္ မုန္တိုင္း ဗဟိုခ်က္အနီးတြင္ ၂၅ဝ မီလီမီတာ (၁ဝ လကၼခန္႕) အထိရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

 

၆ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသခန္႕မွန္းေရးဌာနမ်ားမွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားေသာ မုန္တိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းျပပံု အရ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ေရြ႕လ်ားေနရာမွ အေနာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားကာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

သို႕ရာတြင္ T2K ခန္႕မွန္းခ်က္အရ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စူပါတိုင္ဖြန္းအဆင့္မွ  ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ၿပီး လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s