လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA

ယေန႕ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္ရရွိေသာ WUND ပံုတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ဆက္လက္အားေလ်ာ့ကာ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၃ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႕က ခန္႕မွန္းထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ေျပာင္းလဲသြားျပန္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၈၅ မိုင္မွ ၁ဝ၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္အတြင္းရွိ Iwo Two ကၽြန္းငယ္ေလး၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၅ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ဆက္လက္၍ အားေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းၾကိဳတင္တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ပင္လယ္ျပင္တြင္သာ ဆင္လက္ေရြ႕လ်ားေနမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည့္ အေျခအေနရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

 • မုန္တိုင္းအေျခအေနႏွင့္ ျပင္းအားအဆင့္တို႕ကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
 • မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲ မႈ အေျခအေနကို ၆ ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာန တို႕မွ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ပံုအား ဤေနရာတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ပါသည္။

2 Responses to “လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA”

 1. mmweather Says:

  TSR မွရရွိသည့္ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းပံု – လာမည့္ နာရီ ၁၂ဝ အထိ ခန္႕မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

 2. mmweather Says:

  T2K Forecast for NIDA
  Forecast Outlook:
  NIDA is expected to continue moving WNW and weaken fast within the next 2 days.
  This system will be downgraded into a Tropical Storm tomorrow as cold dry air, increasing upper level winds and cooler sea surface temperatures enters its circulation.
  It will then start recurving towards the NE on Thursday (2PM Dec 03: 22.9N 135.5E).
  The 2 to 3-day Medium-Range Forecast shows the system becoming an Extratropical Cyclone while accelerating NE-ward on Friday (2PM Dec 04: 26.5N 138.0E).
  This recurvature scenario is due to an appoaching strong middle-latitude low pressure (aka. frontal system) digging from the north.
  Please be reminded that the Forecast Outlook changes every 6 hours, so a turn to the left or right of its future track and other possibilities must be considered.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s