မုန္တိုင္း NIDA ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ေလ်ာ့က်

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ေလ်ာ့က်သြားၿပီျဖစ္ေသာ မုန္တိုင္း NIDA သည္ ယေန႕နံနက္ 0300 GMT check time တြင္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၃ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ယမန္ေန႕က ခန္႕မွန္းထားသည့္အတိုင္း ပိုမိုေအးျမၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေလထု အေျခအေနေၾကာင့္ လာမည့္ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC data မ်ားအရ သိရပါသည္။ NIDA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ JTWC ၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ပစိဖိတ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ဂူအမ္ကၽြန္း အေနာက္ဘက္ ၁၁ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (၁၂၇ မိုင္ခန္႕) တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး  ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အလားအလာေကာင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဂူအမ္ကၽြန္း၏ မိုးေလဝသ ေရဒါတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ mmweather မွ ရရွိမည့္ သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s