မုန္တိုင္း NIDA ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ေလ်ာ့က်

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ေလ်ာ့က်သြားၿပီျဖစ္ေသာ မုန္တိုင္း NIDA သည္ ယေန႕နံနက္ 0300 GMT check time တြင္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၃ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ယမန္ေန႕က ခန္႕မွန္းထားသည့္အတိုင္း ပိုမိုေအးျမၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေလထု အေျခအေနေၾကာင့္ လာမည့္ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC data မ်ားအရ သိရပါသည္။ NIDA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ JTWC ၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ပစိဖိတ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ဂူအမ္ကၽြန္း အေနာက္ဘက္ ၁၁ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (၁၂၇ မိုင္ခန္႕) တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး  ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အလားအလာေကာင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဂူအမ္ကၽြန္း၏ မိုးေလဝသ ေရဒါတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ mmweather မွ ရရွိမည့္ သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s