ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း အားေကာင္းလာ

ဆက္လက္၍တည္ရွိေနေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၂၅၅ မိုင္ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနကာ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း JTWC data မ်ားအရ သိရပါသည္။

အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္းမုန္တိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေခ် အသင့္အတင့္(ၤFAIR)  ျဖစ္လာေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း၏ အေျခအေနအားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤေနရာတြင္ ကလစ္လုပ္ပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s