ေဟတီငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမၼဂၢ အစီရင္ခံစာ

လူေပါင္း ၁၃ဝဝဝ ခန္႕ ေသဆံုးေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ အာဏာပိုင္မ်ားက လူ႕အသက္ေပါင္း ၅ ေသာင္းထက္မနည္း ေသဆံုးလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၾကပါသည္။ Carrefour, Gressier ႏွင့္ Leogane ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အဆိုးရြားဆံုးခံခဲ့ၾကရၿပီး လူဦးေရ ၁၃၄ဝဝဝ ရွိသည့္ Leogane ၿမိဳ႕ေလးတြင္ လူေနအေဆာက္အဦ ၈ဝ% မွ ၉ဝ% အထိ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေဟတီငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမၼဂၢ OHCA ၏ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ အစီရင္ခံစာအား PDF ျဖင့္ ရယူေလ့လာႏိုင္ပါသည္ –

ေဟတီငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမၼဂၢ အစီရင္ခံစာ (Download)

HIGHLIGHTS/KEY PRIORITIES
• Fuel for humanitarian operations will only last 2 to 3 more days before operations will be forced to cease. A fuel distribution mechanism is required urgently.
• 27 Urban Search and Rescue teams are deployed across priority locations with approximately 1,500 rescue workers and 115 dogs. There have been 58 live rescues so far by these teams.
• A joint UNDAC/EU/WFP assessment found 80-90 percent of the buildings destroyed in Leogane and 40-50 percent in Carrefour and Gressier.
• Priorities for assistance continue to be search and rescue, medical services, shelter, food and water.
• IOM estimates that 200,000 families (up to one million people) are in need of immediate shelter and non-food assistance.
• Major health concerns include untreated trauma wounds and infection of wounds.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s