18W ႏွင့္ 19W တို႕အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္လုနီးၿပီ

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 18W ႏွင့္ 19W တို႕သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕ 0600GMT ေနာက္ပိုင္း(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၉ ရက္ – ေန႕လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္း) တြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမ်ား အျဖစ္သို႕ အသီးသီး ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

၄င္းတို႕အနက္ 19W သည္ လာမည့္ ၇၂ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းသို႕ စတင္ ၿခိမ္းေျခာက္လာဘြယ္ရာရွိၿပီး၊ 18W မွာ လာမည့္ ၉၆ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသို႕ စတင္ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္းခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KETSANA ႏွင့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ 18W, 19W တို႕အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ ရွိေသာ သတင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပံုတစ္ခုလံုးကို ၾကည့္ရန္ ပံုေပၚတြင္ click လုပ္ပါ

wp1809 wp1909