ကမာၻ႕ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈဆိုင္ရာသတင္းမ်ားစာမ်က္ႏွာ

ၿပီးခဲ့သည့္ (၁)ရက္အတြင္း၊ ကမာၻတစ္လႊားမွ ျပင္းအား ၂.၅ ႏွင့္ အထက္ရွိ ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ (၇)ရက္အတြင္း၊ ကမာၻတစ္လႊားမွ ျပင္းအား ၅ ႏွင့္ အထက္ရွိ ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းမ်ားကို USGS website မွ တိုက္ရိုက္ ရယူ၍ Widget မ်ားျဖင့္ mmweather ၏ ကမာၻ႕ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈဆိုင္ရာသတင္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ တြင္ တင္ျပထားပါသည္။

ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္းအား ယေန႕ထက္တိုင္ ေနရာအတိအက်၊ ေျမျပင္/ေရျပင္ေအာက္ အနက္ အတိအက်၊ အခ်ိန္အတိအက်ႏွင့္ ျပင္းအားအတိအက် တို႕ကို ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ သို႕ေသာ္ လူသားတို႕၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရုတ္တရက္ ႏွဳတ္ယူသြားတတ္သည့္အျပင္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အေျမာက္အမ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းႀကီးမားသည့္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထား၍လည္းမရႏိုင္ပါ။

ႏိုင္ငံတကာရွိေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ား၊ ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈျပင္းထန္ေသာ/မၾကာခဏလႈပ္တတ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္လာပါက ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈဒဏ္ကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ားက မည္သို႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို မ်က္ေခ်မျပတ္ေလ့လာေနၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ကၽြန္ဳပ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားတူ ငလွ်င္ျပင္းမ်ားလႈပ္ခတ္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕လာရလွ်င္ မည္သို႕မည္ပံု ေဆာင္ရြက္သင့္သည္၊ ကာကြယ္မႈမ်ားကို မည္သို႕မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ထားသင့္သည္ စသည္ျဖင့္ ဗဟုသုတ ရွာမွီးႏိုင္ၾကေစရန္ရည္ရြယ္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

mmweather administration team

Advertisements

ကပၸလီပင္လယ္အတြင္း ၆.၂ အင္အားရွိေျမငလွ်င္လႈပ္

ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီ ၁၈ မိနစ္၊ ၄၆ စကၠန္႕၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္  နံနက္ ၈ နာရီ ၄၈ မိနစ္ ၄၆ စကၠန္႕ တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆၄ဝ မိုင္ခန္႕ ၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၄၇ဝ ခန္႕၊  အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝဝ ခန္႕၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇ဝဝ ခန္႕ ကပၸလီပင္လယ္အတြင္း ၊ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ ၁၇.၈ ကီလိုမီတာ (၁၁.၁ မိုင္ခန္႕) အနက္တြင္ ဗဟိုျပဳ၍ ျပင္းအား ရစ္ခ်္တာစေကး ၆.၂ ရွိသည့္ ေျမငလွ်င္တစ္ခုလႈပ္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Earthquake Details

Magnitude 6.2
Date-Time
Location 8.099°N, 91.886°E
Depth 17.8 km (11.1 miles) (poorly constrained)
Region NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
Distances 165 km (100 miles) W of Misha, Nicobar Islands, India
405 km (250 miles) SSW of Port Blair, Andaman Islands, India
1125 km (700 miles) WSW of BANGKOK, Thailand
2745 km (1700 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India
Location Uncertainty horizontal +/- 6 km (3.7 miles); depth +/- 22.4 km (13.9 miles)
Parameters NST=114, Nph=114, Dmin=>999 km, Rmss=0.92 sec, Gp= 58°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=7
Source
  • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009nvaj
  • This event has been reviewed by a seismologist.
Posted in Quakes. Tags: . 1 Comment »

ကပၸလီပင္လယ္အတြင္း ၅.၄ အင္အားရွိငလွ်င္လႈပ္

ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္ ၄၇ စကၠန္႕ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၇ဝ ခန္႕ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၂ဝ ခန္႕ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္း ေလဆိပ္ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၈ မိုင္ ခန္႕ ကပၸလီပင္လယ္အတြင္းတြင္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ ၃၂.၄ ကီလိုမီတာ (၂ဝ.၁ မိုင္ခန္႕)ကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၅.၄ ရွိသည့္ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိေသာ ေျမငလွ်င္တစ္ခု လႈပ္သြားေၾကာင္း သိရပါသည္။

Earthquake Details

Magnitude 5.4
Date-Time
Location 14.030°N, 93.109°E
Depth 32.4 km (20.1 miles)
Region ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
Distances 265 km (165 miles) N of Port Blair, Andaman Islands, India
350 km (220 miles) SSW of Pathein (Bassein), Myanmar
800 km (495 miles) W of BANGKOK, Thailand
2295 km (1430 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India
Location Uncertainty horizontal +/- 7.3 km (4.5 miles); depth +/- 5 km (3.1 miles)
Parameters NST= 73, Nph= 79, Dmin=818.2 km, Rmss=0.83 sec, Gp= 65°,
M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6
Source
  • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009nmbw
Posted in Quakes. Tags: . 1 Comment »

ကပၸလီပင္လယ္အတြင္း အင္အားအသင့္အတင့္ရွိေျမငလွ်င္တစ္ခုလႈပ္

ယေန႕ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃ နာရီ ၅၈ မိနစ္ ၄၉ စကၠန္႕ အခ်ိန္တြင္ ၊ ကပၸလီပင္လယ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၃၂၅ မိုင္ခန္႕ ၊ ျမိတ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၄၅ မိုင္ခန္႕၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အေနာင္ေတာင္ဘက္ယြန္းယြန္း မိုင္ ၂၅ဝ ခန္႕၊ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ ၂၁.၇ မိုင္ (၃၅ ကီလိုမီတာအနက္) တြင္ အင္အား ၄.၈ ရွိ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိသည့္ ေျမငလွ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း USGS သတင္းအရ သိရပါသည္။

Earthquake Details

Magnitude 4.8
Date-Time
Location 12.000°N, 94.985°E
Depth 35 km (21.7 miles) set by location program
Region ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
Distances 250 km (155 miles) E of Port Blair, Andaman Islands, India
390 km (245 miles) W of Mergui, Myanmar
630 km (390 miles) WSW of BANGKOK, Thailand
2610 km (1620 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India
Location Uncertainty horizontal +/- 24.5 km (15.2 miles); depth fixed by location program
Parameters NST= 13, Nph= 13, Dmin=866.1 km, Rmss=0.75 sec, Gp=191°,
M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6
Source
  • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009mzap
  • This event has been reviewed by a seismologist.

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ အေျခအေန update

လာမည့္ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြရံုးပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ အေျခအေနအား ယခု post တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ WUND မွာ ေအာက္ပါပံုသည္ update ရွိေနပါက refresh လုပ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေျမငလွ်င္ ျပင္းအား ၅ ႏွင့္ အထက္ လႈပ္ခတ္မႈမ်ားသည္ http://mmweather.ning.com တြင္ အလိုအေလွ်ာက္ update ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

mmweather group post မ်ားအေျခအေနထူးျခား၍တင္ေပးရန္လိုလွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ ကိုစိုးထိုက္က ဆက္လက္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားမွာ ၆.၃ ငလွ်င္ထပ္လႈပ္ျပန္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၁၅ မိုင္ခန္႕ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၆၈ဝ ေလာက္မွာ အင္အား ၆.၅ ရွိတဲ့ ငလွ်င္ျပင္းတစ္ခု ဒီေန႕ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ ၊  ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီ ၂၂ မိနစ္ ၅၂ စကၠန္႕ (ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီ – ၅၂ မိနစ္ ၅၂ စကၠန္႕) မွာလႈပ္သြားေၾကာင္းသိရပါတယ္၊ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ ၇.၆ မိုင္မွာ လႈပ္သြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးထိခိုက္မႈသတင္းတစံုတရာ မရရွိေသးေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား ။

Earthquake Details

Magnitude 6.3
Date-Time
  • Friday, October 16, 2009 at 09:52:52 UTC
  • Friday, October 16, 2009 at 04:52:52 PM at epicenter
Location 6.692°S, 105.153°E
Depth 55.6 km (34.5 miles)
Region SUNDA STRAIT, INDONESIA
Distances 135 km (85 miles) S of T.-Telukbetung, Sumatra, Indonesia
185 km (115 miles) WSW of JAKARTA, Java, Indonesia
185 km (115 miles) W of Sukabumi, Java, Indonesia
270 km (165 miles) W of Bandung, Java, Indonesia
Location Uncertainty horizontal +/- 12.3 km (7.6 miles); depth +/- 17.5 km (10.9 miles)
Parameters NST= 33, Nph= 33, Dmin=350.5 km, Rmss=1.41 sec, Gp= 76°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=7
Source
  • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009mva4
Posted in Quakes. Tags: . 1 Comment »

ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္တြင္ ျပင္းအား ၅.၉ ရွိ ငလွ်င္လႈပ္

ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္အနီး ျပင္းအား ၅.၉ ရွိသည့္ ေျမငလွ်င္တစ္ခု ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕ နံနက္ ၂ နာရီ ၂၁ မိနစ္ ဝ၇ စကၠန္႕ တြင္ ေျမျပင္ေအာက္ ၉၇.၆ ကီလိုမီတာ(၆ဝ.၆ မိုင္) ၌ လႈပ္သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Magnitude 5.9 – MYANMAR-INDIA BORDER REGION

Earthquake Details

Magnitude 5.9
Date-Time
Location 24.318°N, 94.712°E
Depth 97.6 km (60.6 miles) set by location program
Region MYANMAR-INDIA BORDER REGION
Distances 95 km (60 miles) ESE of Imphal, Manipur, India
160 km (100 miles) SSE of Kohima, Nagaland, India
675 km (420 miles) ENE of Kolkata (Calcutta), West Bengal, India
1800 km (1120 miles) E of NEW DELHI, Delhi, India
Location Uncertainty horizontal +/- 5.7 km (3.5 miles); depth fixed by location program
Parameters NST=213, Nph=213, Dmin=750.9 km, Rmss=0.85 sec, Gp= 32°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=6
Source
  • USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID us2009lcbq
  • This event has been reviewed by a seismologist.