စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၃ သို႕အားေလ်ာ့လာ

ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၄နာခြဲအခ်ိန္ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသ T2K မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ အားေလ်ာ့လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ WUND မွ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ခန္႕မွန္းထားေသာ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုတြင္ NIDA သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ- ၁မိုင္ မွ ၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) ျဖင့္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္အထိရွိေနေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။

NIDA သည္ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသ ပိုင္နက္၏ အေရွ႕ဘက္ ၄၅ဝ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၂၈ဝ ခန္႕) တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အရြယ္အစားအားျဖင့္ ႀကီးမားဆဲ (အခ်င္း ၈၁၅ ကီလိုမီတာ၊ ၅ဝ၇ မိုင္ခန္႕) ျဖစ္ေၾကာင္း T2K ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႕ တိုက္ရိုက္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ (လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္) မရွိေၾကာင္း မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မိုးေရခ်ိန္ ၅ မီလီမီတာမွ ၁၅ဝ မီလီမီတာ(၆ လကၼခန္႕) ႏွင့္ မုန္တိုင္း ဗဟိုခ်က္အနီးတြင္ ၂၅ဝ မီလီမီတာ (၁ဝ လကၼခန္႕) အထိရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

 

၆ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသခန္႕မွန္းေရးဌာနမ်ားမွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားေသာ မုန္တိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းျပပံု အရ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ေရြ႕လ်ားေနရာမွ အေနာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားကာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

သို႕ရာတြင္ T2K ခန္႕မွန္းခ်က္အရ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စူပါတိုင္ဖြန္းအဆင့္မွ  ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ၿပီး လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

Advertisements

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၅ မွ တျဖည္းျဖည္းအားေလ်ာ့

ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာ(၂၇) နံနက္ ၆ နာရီ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာနပိုင္နက္ အေရွ႕ဘက္ ၂၃၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္တြင္ေရာက္ရွိ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အင္အား အဆင့္-၅ မွ အဆင့္-၄ သို႕ တျဖည့္ျဖည့္ ေလ်ာ့က်လာေနသည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အရြယ္အစား အခ်င္း ၈၁၅ ကီလိုမီတာ (၅ဝ၆.၄ မိုင္) အထိရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၃ဝ၅ ကီလိုမီတာ (တစ္နာရီ ၁၉ဝ မိုင္) ႏွဳန္း အထိရွိေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ ၂ဝဝ မီလီမီတာ (၇.၈၇ လကၼ) အထိရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း ဒီေရအျမင့္ ၄၃ ေပ(၁၃.၁ မီတာ) ရွိေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ ကီလိုမီတာ(၉.၃၂ မိုင္) ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Iwo To-Chichi Jima Islands ကၽြန္းမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

စူပါတိုင္ဖြန္းအႏၱရာယ္မွလြတ္ေျမာက္ၾကေတာ့မည္

ဖိလစ္ပိုင္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕အေနျဖင့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ၏ အင္အား အဆင့္-၅ ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မႈ အႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီဟု ေျပာႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္၊ အေမရိကန္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ (၆) ႏိုင္ငံတို႕မွ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းပံုေဖၚတြက္ခ်က္မႈမ်ား အရ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ လာမည့္ ၃၆ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၅ မွ တျဖည္းျဖည္းအားျပန္လည္ေလ်ာ့က်လာၿပီး အေရွ႕ဘက္သို႕  ေကြ႕ကာ ဂ်ပန္ Iwo Jima ကၽြန္းအနီးမွျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ CAT-1 အဆင့္အထိ ေလ်ာ့သြားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားၾကပါသည္။

ေအာက္ပံုတြင္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA လာမည့္ ရက္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ဦးတည္မည့္ လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းခ်က္အား TSR data မ်ားကို အေျခခံ ပံုေဖၚထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကလစ္လုပ္၍ မူလ အရြယ္အစားကို ၾကည့္ပါရန္ 1000×518 px

အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ဖိလစ္ပိုင္ကိုဒုကၡမေပးႏိုင္

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ (ယေန႕) နံနက္ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ၆းဝဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း ကၽြန္းစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Micronesia ႏွင့္  Guam တို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ မုန္တိုင္း အရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ကီလိုမီတာ ၇၄ဝ (မိုင္ ၄၆ဝ ခန္႕) ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Bicol ေဒသ၏ အေရွ႕ဘက္ ကီလိုမီတာ ၁၇၈ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၂၉၅ – ၃၆ဝ ကီလိုမီတာႏွဳန္း (တစ္နာရီ မိုင္ ၁၈ဝ မွ ၂၂၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိ) ရွိေနေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသပိုင္နက္ အတြင္းသို႕လည္းေကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကိုလည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထား မရွိေၾကာင္း ေၾကျငာထားပါသည္။

ေအာက္ပံုတြင္ TSR မွ ပံုေဖၚထားသည့္အတိုင္း အေနာက္ေျမာက္- ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားေနရာမွ လာမည့္ ၄၈ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေရျပင္ ေပၚတြင္သာ ဆက္လက္တည္ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ခန္႕မွန္းထားၾကသည္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

(စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA) ႏိုင္ငံတကာမိုးေလဝသကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းခ်က္

CAT-5 အဆင့္အထိေရာက္လာတဲ့ စူပါတိုင္ဖြန္း NIDA

လာမဲ့ ၁၂ နာရီအတြင္းမွာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ဟာ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာေတာ့မယ္လို႕ TSR data ေတြမွာ ေဖၚျပထားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေန႕ညေန ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ၃ နာရီ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂နာရီခြဲ) အခ်ိန္မွာ အဆင့္-၅ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး အျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီကို ၁၄၅ မိုင္မွ ၁၇ဝ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိတဲ့ ေလျပင္းမ်ားဟာ ကီလိုမီတာ ၃ဝ အခ်င္းရွိတဲ့ “မုန္တိုင္းမ်က္ေစ့” တည္ရာ ဗဟိုခ်က္မွာ တိုက္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ (အခုသတင္းကို ေရးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာဘဲ မုန္တိုင္း NIDA ဟာ စူပါတိုင္ဖြန္းအဆင့္ Saffir-Simpson Typhoon Scale: Category 5 ကိုေရာက္သြားၿပီ လို႕ သိရပါတယ္)

မုန္တိုင္းဟာ ေျမာက္- အေနာက္ေျမာက္ဘက္ကို တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းနဲ႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္းလဲ သိရပါတယ္။

မုန္တိုင္းရဲ႕ အရြယ္အစားကေတာ့ အခ်င္း ၇၄ဝ ကီလိုမီတာ (၄ဝဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္) သို႕မဟုတ္ မိုင္အားျဖင့္ မိုင္ ၅ဝဝ ခန္႕ရွိေနတဲ့ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အရြယ္အစားျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္  နံနက္ ၈ နာရီ မွာေတာ့ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ဟာ သူ႕ရဲ႕ အျမင့္မားဆံုး စြမ္းအားအဆင့္ကို ေရာက္ရွိမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ လူဇုန္ကၽြန္းႀကီးရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ ၁၈၁ဝ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝး(မိုင္ ၁၁၃ဝ ခန္႕) မွာ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳလိမ့္မယ္လို႕ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသဌာနက ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

 

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT လမ္းေၾကာင္းေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ေရြ႕

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ လမ္းေၾကာင္းမွာ ေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR ၏ လာမည့္ ၂၄ နာရီ ခန္႕မွန္းခ်က္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ႏို္င္ငံတကာ မိုးေလဝသဌာန ၆ ခုမွ ခန္႕မွန္းေျခလမ္းေၾကာင္းပံု တြင္ ေဟာင္ေကာင္၏ ခန္႕မွန္းခ်က္မွာ ေတာင္ဘက္တြင္သာရွိေနေသးသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရၿပီး ေဘဂ်င္းႏွင့္ ဂ်ပန္တို႕၏ ခန္႕မွန္းခ်က္လမ္းေၾကာင္းမွာမူ ေျမာက္ဘက္သို႕ မ်ားသည္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သမုဒၵရာေရအပူခ်ိန္ႏွင့္ ေသသတြင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနသည့္ ေလထုလႈပ္ရွားမႈအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္သည္ကို mmweather မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မုန္တိုင္းမ်ားအား ေလ့လာခဲ့ရာတြင္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပိုမို သိရွိလာၿပီဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ မိုးေလဝဌာန ၆ ခုမွ ခန္႕မွန္းေသာ လမ္းေၾကာင္း (ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ)

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမည္ –

TSR မွ ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝဝး၃ဝ နာရီသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး အတြက္ CAT1 ႏွင့္ အထက္အဆင့္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခ ၅ဝ% ၊ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခ ၈ဝ% ရွိေၾကာင္းေဖၚျပထားၿပီး အနီေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားကာ၊ Soliven (17.0 N, 122.4 E)၊ Laoag (18.2 N, 120.7 E)ႏွင့္ Vigan (17.5 N, 120.5 E) ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အဆင့္-၁ CAT-1 ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခ ၅ဝ%မွ ၆၅% အထိရွိေၾကာင္းေဖၚျပကာ အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္ ကိုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ (TSR သတိေပးခ်က္ မူရင္းအား ေဖၚျပထားပါသည္)

Storm Alert issued at 20 Oct, 2009 18:00 GMT

Typhoon LUPIT is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Red Alert Country(s) or Province(s)
the Philippines
probability for CAT 1 or above is 50% in about 48 hours
probability for TS is 80% in about 36 hours

Yellow Alert City(s) and Town(s)
Soliven (17.0 N, 122.4 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 48 hours
probability for TS is 65% in about 48 hours
Laoag (18.2 N, 120.7 E)
probability for CAT 1 or above is 25% in about 72 hours
probability for TS is 60% in about 48 hours
Vigan (17.5 N, 120.5 E)
probability for CAT 1 or above is 20% in about 96 hours
probability for TS is 50% in about 48 hours

Note that
Red Alert (Severe) is CAT 1 or above to between 31% and 100% probability.
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြက္ ခန္႕မွန္းထားသည့္ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခံရမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရာခိုင္ႏွဳန္းျပ ပံုတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအျပင္ ထိုင္ဝမ္ေတာင္ပိုင္းသည္လည္း မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကိုခံရႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

0600GMT TSR Alert for LUPIT

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနေသာ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ အဆင့္-၂ CAT-2 တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ အားေလ်ာ့သြားၿပီး ယေန႕ည သို႕မဟုတ္ မနက္ဖန္(ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္) နံနက္ပိုင္း လာမည့္ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း တြင္ အေနာက္-အေနာင္ေတာင္ဘက္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု JTWC မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။  အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေလထုမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆင့္-၃ CAT-3 (ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁၈၅ ကီလိုမီတာ – ၁၁၅ မိုင္ႏွဳန္း) သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ၊ လာမည့္ ၾကာသပေတးေန႕ ညေန (ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕ ညေန) တြင္ Cagayan အေရွ႕ပိုင္းကမ္းရိုးတန္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း ၊ ဆက္လက္၍ Aparri ၿမိဳ႕ႏွင့္ Tuguegarao ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕ ၾကားကေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ – ေသာၾကာေန႕ နံနက္ပိုင္းေလာက္မွာ ျဖတ္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားၾကပါတယ္။

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္  ေသာၾကာေန႕မြန္းလြဲပိုင္းမွာ Kalinga နဲ႕ Ilocos ကိုညေနပိုင္းအထိ ဆက္လက္ ျဖတ္သန္းၿပီး စေနေန႕ နံနက္ပိုင္းမွာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္မယ္လို႕ T2K ေၾကျငာခ်က္ #019 မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဲဒီေၾကျငာခ်က္မွာဘဲ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ တနဂၤေႏြေန႕ မွာ ဟိုင္နန္ကၽြန္းနဲ႕ ဗီယက္နမ္ တို႕ဘက္ကို ဆက္လက္ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေၾကာင္း ၊ အကယ္၍မ်ားမုန္တိုင္းရဲ႕ ေရြ႕လ်ားရာလမ္းေၾကာင္းဟာ ေတာင္ဘက္သို႕ အခုထက္ပိုၿပီးဆင္းလာဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Isabela ျပည္နယ္ နဲ႕ Benguet, La Union တို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ႏိုင္တယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။ သို႕ေပမဲ့ ဒီျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဟာ နည္းပါးပါတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္၊ အဲဒီ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းတဲ့ ခန္႕မွန္းခ်က္ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရုတ္ျပည္အေရွ႕ပိုင္းကမ္းရိုးတန္းေဒသေတြ အခု အႏၱရာယ္ကေန လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း T2K ခန္႕မွန္းခ်က္အား ကိုးကားတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

Storm Alert issued at 20 Oct, 2009 6:00 GMT

====================================

Typhoon LUPIT is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Red Alert Country(s) or Province(s)
the Philippines
probability for CAT 1 or above is 50% in about 48 hours
probability for TS is 80% in about 48 hours

Yellow Alert City(s) and Town(s)
Soliven (17.0 N, 122.4 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 48 hours
probability for TS is 65% in about 48 hours
Laoag (18.2 N, 120.7 E)
probability for CAT 1 or above is 25% in about 72 hours
probability for TS is 65% in about 48 hours
Vigan (17.5 N, 120.5 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 72 hours
probability for TS is 55% in about 48 hours

Note that
Red Alert (Severe) is CAT 1 or above to between 31% and 100% probability.
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.