ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ပိုမိုအားေကာင္းလာေန

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ပိုမိုအားေကာင္းလာေနၿပီး သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၂၈၅ မိုင္အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိေနပါသည္။ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း၏ ဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၂၅ မွ ၃ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (တစ္နာရီ ၃၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕အထိ) ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း၏ အေျခအေနအားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤေနရာတြင္ ကလစ္လုပ္ပါ။

 • THE AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 6.5N 84.1E, IS NOW LOCATED NEAR 9.4N 83.8E, APPROXIMATELY 285 NM EAST-NORTHEAST OF COLOMBO, SRI LANKA.
 • RECENT ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGERY INDICATES CONTINUED CONSOLIDATION OF DEEP CONVECTION ABOUT AN AREA OF STRENGTHENED LOW LEVEL TURNING.
 • THERE IS SIGNIFICANT UNCERTAINTY IN THE LOCATION OF THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) GIVEN THAT IT IS NOT YET FULLY CONSOLIDATED AND IT IS OBSCURED BY HIGH CLOUDS.
 • A 111530Z ASCAT IMAGE CONFIRMS A NORTH-SOUTH ELONGATION OF THE LLCC WITH 20 TO 30 KNOT NORTHEASTERLY FLOW POSITIONED TO SUPPORT FURTHER CONSOLIDATION OF THE LLCC.
 • DEEP CONVECTION CONTINUES TO BE FUELED BY STRONG RADIAL AND POLEWARD OUTFLOW MECHANISMS.
 • VERTICAL WIND SHEAR IS ALSO ASSESSED AS LOW. MAXIMUM SUSTAINED SURFACE WINDS ARE ESTIMATED AT 25 TO 30 KNOTS.
 • MINIMUM SEA LEVEL PRESSURE IS ESTIMATED TO BE NEAR 1001 MB.
 • THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS IS UPGRADED TO GOOD.

Advertisements

မုန္တိုင္း NIDA ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ေလ်ာ့က်

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ေလ်ာ့က်သြားၿပီျဖစ္ေသာ မုန္တိုင္း NIDA သည္ ယေန႕နံနက္ 0300 GMT check time တြင္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၃ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ယမန္ေန႕က ခန္႕မွန္းထားသည့္အတိုင္း ပိုမိုေအးျမၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေလထု အေျခအေနေၾကာင့္ လာမည့္ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC data မ်ားအရ သိရပါသည္။ NIDA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ JTWC ၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ပစိဖိတ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ဂူအမ္ကၽြန္း အေနာက္ဘက္ ၁၁ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (၁၂၇ မိုင္ခန္႕) တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး  ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အလားအလာေကာင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဂူအမ္ကၽြန္း၏ မိုးေလဝသ ေရဒါတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ mmweather မွ ရရွိမည့္ သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA(26W)ႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(27W)

ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၉ နာရီ ၄၃ မိနစ္ (03:13 UTC) တြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုေျမပံုတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W တို႕၏ အေျခအေနအား ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

View update sat-picture from WUND

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ 00:00 UTC အခ်ိန္တြင္ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၅ဝဝ ခန္႕ ၊ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း-ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝဝ ခန္႕ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၆၆ဝ ခန္႕တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိ၍ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

လာမည့္ ၇၂ နာရီ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ 00:00 UTC တြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ျပန္လည္အားေလ်ာ့လာၿပီး မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၁ဝဝ၊ ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၁၅ဝ သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳႏိုင္မည္ဟု TSR ႏွင့္ JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားမွ ပံုေဖၚရရွိပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းဗဟို၌ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္အထိရွိေၾကာင္း WUND မွ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားသည့္ ပံုတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သတိေပးခ်က္ Cyclone Formation Alert မွာလည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W မွာလည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခအနီးတြင္ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွာ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

စကၤာပူအေရွ႕ပင္လယ္မွေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္

စကၤာပူ၏ အေရွ႕ေျမာက္ယြန္းယြန္း မိုင္ ၃ဝဝ ခန္႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း JTWC မွ ေၾကျငာထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁ဝ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လွ်ားလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

JTWC ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မူရင္းအားေအာက္တြင္ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

1. FORMATION OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE IS POSSIBLE WITHIN A 200 NM RADIUS OF 4.5N 107.2E WITHIN THE NEXT 12 TO 24 HOURS.
 • AVAILABLE DATA DOES NOT JUSTIFY ISSUANCE OF NUMBERED TROPICAL CYCLONE WARNINGS AT THIS TIME.
 • WINDS IN THE AREA ARE ESTIMATED TO BE 15 TO 20 KNOTS.
 • METSAT IMAGERY AT 231030Z INDICATES A CIRCULATION CENTER IS LOCATED NEAR 4.5N 107.2E. THE SYSTEM ISMOVING NORTH-NORTHEASTWARD AT 09 KNOTS.
2. REMARKS: THE AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 3.7N 107.4E, IS NOW LOCATED NEAR 4.5N 107.2E, APPROXIMATELY 280 NM NORTHEAST OF SINGAPORE.
 • ANIMATED SATELLITE IMAGERY SHOWS DEEP CONVECTION CONSOLIDATING NEAR A QUICKLY IMPROVING LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC).
 • A 230156Z ASCAT PASS SHOWS AN INCREASINGLY SYMMETRIC LLCC WITH CENTER WINDS OF 10 TO 15 KNOTS.
 • ADDITIONALLY, THE ASCAT PASS SHOWS 30-KNOT PERIPHERIAL WINDS TO THE NORTHWEST (ASSOCIATED WITH THE NORTHEASTERLY COLD SURGE THROUGH THE SOUTH CHINA SEA) AND 20-25 KNOTS TO THE SOUTHWEST AND SOUTHEAST OF THE SYSTEM CENTER.
 • FINALLY, A 230931Z AMSU MICROWAVE IMAGE DEPICTS MULTIPLE CONVECTIVE BANDS CONVERGING TOWARDS THE LLCC, ILLUSTRATING THE IMPROVING NATURE OF THE CIRCULATION.
 • UPPER-LEVEL ANALYSIS INDICATES THE SYSTEM IS LOCATED EQUATORWARD OF THE SUBTROPICAL RIDGE AXIS WITH RADIAL OUTFLOW AND FAVORABLY LOW VERTICAL WIND SHEAR.
 • MAXIMUM SUSTAINED SURFACE WINDS ARE ESTIMATED AT 15 TO 20 KNOTS.
 • MINIMUM SEA LEVEL PRESSURE IS ESTIMATED TO BE NEAR 1005 MB.
 • DUE TO CONSOLIDATION OF DEEP CONVECTION OVER THE IMPROVING NATURE OF THE LLCC, THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS IS UPGRADED TO GOOD.
3. THIS ALERT WILL BE REISSUED, UPGRADED TO WARNING OR CANCELLED BY 241100Z.

မုန္တိုင္း ၃ လံုး အၿပိဳင္ျဖစ္လာမည္ေလာ?

စကၤာပူအနီးႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္(ပစိဖိတ္ အေနာက္ဘက္ပိုင္း)တြင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ၂ ခုႏွင့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA တို႕ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္း ၃ လံုး ၿပိဳင္၍ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

စကၤာပူ၏ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၃၅၅ မိုင္ ခန္႕တြင္ ယမန္ေန႕က ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု JTWC ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာေသာ NIDA (26W) သည္လည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး လာမည့္စေနေန႕ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္  အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၈၉ဝ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ေအာက္ပံု)

 

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W (ေအာက္ပံု) မွာလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခႏွင့္ အနီးဆံုးတည္ရွိေနကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ 1200 UTC တြင္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၅ဝ ခန္႕ (Tangag Airport) မွ မိုင္ ၇ဝ ခန္႕သို႕ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

 

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာမည့္ 27W ႏွင့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိသြားၿပီးျဖစ္သည့္ 26W တို႕၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ဆံုေတြ႕ပူးေပါင္းသြားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး ထိုသို႕ ပူးေပါင္းသြားလွ်င္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ လားရာဘက္ႏွင့္ အင္အားအေျခအေနမည္သို႕ ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္မည္ကို ဆက္လက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ေအာက္ပံု)

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၾကသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမ်ား(NIDA, BONGANI) ႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TWENTY-SEVEN တို႕၏ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၄င္းတို႕၏ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို MMWEATHER NING ေပၚတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈေပးပါရန္ ..