တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာေသာ MIRINAE(23W)

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ MIRINAE (23W – Twenty-Three) သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈နာရီခြဲအခ်ိန္ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မနီလာၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ၁၁၇၄ မိုင္ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနၿပီး CAT-2  (ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၉၆ မိုင္မွ ၁၁ဝ ႏွဳန္း)သို႕  ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၁ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိကာ ၾကာသကေတးေန႕ နံနက္ပိုင္း (ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ၉ နာရီ) တြင္ အင္အားပိုမိုေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၃ ဆိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၾကပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းမွာ မူလခန္႕မွန္းထားသည့္အတိုင္းသိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ ေသာၾကာေန႕မတိုင္မီမွာပင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ၏ တိုက္ခတ္မႈကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား၌ စတင္ခံစားရဘြယ္ရွိပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထူးျခားမႈမ်ားကို mmweather မွ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

TSR YELLOW ALERT 27OCT 1800 UTC  (အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္)
http://bit.ly/4eHocT

Advertisements

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W – MIRINAE ဟု အမည္ေပးၿပီ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W (TWENTY-THREE) အား ဂ်ပန္မိုးေလဝသဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ MIRINAE ဟု အမည္ေပးထားလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိတည္ေနရာအား ဂူအမ္ကၽြန္းအေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝ ခန္႕တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေဖၚျပထားၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ၁ နာရီလွ်င္ ၃ဝ ကီလိုမီတာႏွဳန္း (၁၈.၆ မိုင္ႏွဳန္း) ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း၊ ေလတိုက္ႏွဳန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၄ဝ မွ ၅၅ မိုင္ႏွဳန္း အခန္႕ အထိ ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႕ 0600UTC ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္းမွ မိုင္ ၂၇ဝ ခန္႕ အကြာသို႕ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၈ဝ မွ ၁၁၅ မိုင္ႏွဳန္းရွိသည့္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းေဖၚျပထားေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းမွာ ယခင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားထက္ မိုင္အနည္းငယ္ခန္႕ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W အေျခအေန update

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W TWENTY-THREE ၏ ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၄၄ဝ ခန္႕သို႕  ေရာက္ရွိလာၿပီး ဂူအမ္ကၽြန္းအေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၄ဝ ခန္႕သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၈ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ယခုအတိုင္းဆက္လက္ေရြ႕လ်ားပါက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းမွ ၆၇၅ မိုင္ခန္႕ သို႕ ေနာက္ ၄၈ နာရီအတြင္း ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၄၃ဝ ခန္႕သို႕ ေနာက္ ၇၂ နာရီအတြင္းေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ မုန္တိုင္းမ်ား ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ ေရြ႕လ်ားမႈႏွဳန္းေလ်ာ့က်သြားတတ္သျဖင့္ ထို႕ထက္ပို၍ ေနာက္က်ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ data မ်ားမွ ပံုေဖၚရရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းထက္ ေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ တက္သြားသည္ကိုလည္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည္ မုန္တိုင္း 22W(LUPIT) ကဲ့သို႕ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ထပ္မံ ေရာက္ရွိကာ အားေလ်ာ့သြားႏိုင္ၿပီး၊ မူလ ခန္႕မွန္းရာလမ္းေၾကာင္းသည္လည္း  ေျပာင္းလဲမႈ ရွိလာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ခန္႕မွန္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W ေျမာက္မာရီယာနာကၽြန္းစုကိုေက်ာ္လာၿပီ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W TWENTY-THREE ဟာ အခုဆိုရင္ ေျမာက္ မာရီယာနားကၽြန္းစုကိုေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီလို႕ သိရပါတယ္။

လာမဲ့ ၁ ရက္ ၂ ရက္ တိုင္ေအာင္ မုန္တိုင္းရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း ဟာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ယြန္းယြန္းကို ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနဦးမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။ ဒီခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ ၾကာသပေတးေန႕ နံနက္ပိုင္းမွာ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသတာဝန္ယူရတဲ့ ေဒသ (Phillipines Area of Responsibility) ကို စတင္ဝင္ေရာက္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

စေနေန႕ နံနက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ရဲ႕ အေရွ႕ပိုင္းကမ္းေျခကိုခ်ဥ္းကပ္လာမွာျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕မွာေတာ့ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း တစ္နာရီလွ်င္ ၂၁၅ ကီလိုမီတာ(၁၃၃ မိုင္ႏွဳန္း) အထိရွိတဲ့ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္လာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

ဒီအတိုင္းသာ ဆက္လာမယ္ဆိုရင္ လာမဲ့ စေနေန႕(ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္) ညေနပိုင္းမွာ Baler နဲ႕ Aurora ၿမိဳ႕မ်ားအနီးမွ ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မယ္၊ညပိုင္းမွာ  ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းကို Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga နဲ႕ Zambales ၿမိဳ႕ေတြအနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး  ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕မွာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ထဲသို႕ ဆက္လက္ဦးတည္ေရြ႕လ်ားသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း T2K ရဲ႕ ခန္႕မွန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ  ေဖၚျပထားပါတယ္။

မူလပံု အရြယ္အစားကိုၾကည့္ရန္ ပံုေပၚတြင္ click လုပ္ပါ။

23W-27OCT-00Z-5days

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာေသာ 23W TWENTY-THREE

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ကိုေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ အမည္မေပးရေသးတဲ့ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W TWENTY-THREE ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ဂူအမ္ကၽြန္းနဲ႕ နီးနီးကပ္ကပ္ေနရာကေန အေနာက္ဘက္ကိုဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါတယ္။ 23W ဟာ ဒီေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၆း၃ဝ နာရီ မွာ ရရွိတဲ့ data ေတြအရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝဝ ခန္႕မွာဗဟိုျပဳေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လတ္တေလာအခ်ိန္မွာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ယြန္းယြန္းကို တစ္နာရီ ၁၉ မိုင္ႏွဳန္းနဲ႕ ေရြ႕လ်ားေနၿပီး၊ မုန္တိုင္း ဗဟိုမွာ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီကို မိုင္ ၄ဝ မွ မိုင္ ၅ဝ အထိရွိေနပါတယ္။

လာမဲ့ ၅ ရက္အတြက္ WUND က ခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားတဲ့ အေျခအေနအရ ေအာက္တိုဘာ-၃ဝ ရက္ ေသာၾကာေန႕မွာ အဆင့္ ၄ ရွိတဲ့ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးျဖစ္လာကာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ၿမိဳ႕ေတာ္မနီလာရဲ႕ေျမာက္ဘက္ကေနၿပီး ခါးလည္က ျဖတ္တိုက္မဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ႕ေနရပါတယ္။

TSR data မွာေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆း၃ဝ နာရီ (လာမဲ့ ၉၆ နာရီမွာ အဆင့္-၄ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး မနီလာၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၃၅ မိုင္ခန္႕ကို ေရာက္ရွိလာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။ အခုလိုခန္႕မွန္းထားတဲ့အတိုင္းသာျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ လာမဲ့ ၉၆ နာရီမတိုင္မီမွာဘဲ ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းရိုးတမ္းေဒသဟာ အဆင့္-၄ စူပိုင္တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းရဲ႕ တိုက္ခတ္မႈကို ခံၾကရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး 23W ကို ဘယ္လို အမည္ေပးမယ္ဆိုတာနဲ႕ ဘယ္လိုအဆင့္အထိျဖစ္လာဦးမယ္ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ ဘယ္ေနရာကိုဝင္တိုက္မယ္ ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါဦးမယ္ ။

ယေန႕ညသန္းေခါင္တြင္မုန္တိုင္းျဖစ္လာမည့္ 23W

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ယေန႕ည သန္းေခါင္ယံ အေက်ာ္တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ကူးေျပာင္းကာ အင္အားပိုမိုေကာင္းလာမည့္ TWENTY-THREE သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႕ လာမည့္ နာရီ ၁၂ဝ (၅ ရက္အတြင္း) ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ယေန႕ ေန႕လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ TSR မွ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ထို႕ျပင္ မာရီယာနာကၽြန္းစု ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ၂၄ နာရီအတြင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစိမ္းေရာင္သတိေပးခ်က္ကိုလည္း ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားပါသည္။ ေၾကျငာခ်က္ မူရင္းအားေအာက္တြင္ေဖၚျပေပးထားပါသည္ –

Storm Alert issued at 26 Oct, 2009 6:00 GMT
Tropical Depression TWENTYTHREE is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
Yellow Alert Country(s) or Province(s)
the Philippines
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Daet (14.2 N, 122.9 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Sorsogon (13.0 N, 124.1 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Oras (12.1 N, 125.4 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Soliven (17.0 N, 122.4 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
San Jose (15.8 N, 121.5 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Manila (14.6 N, 121.0 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Mamburao (13.2 N, 120.7 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Tacloban (11.2 N, 125.2 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

Storm Alert issued at 26 Oct, 2009 6:00 GMT (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ ေန႕လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

Tropical Depression TWENTYTHREE is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
the Philippines
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Daet (14.2 N, 122.9 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Sorsogon (13.0 N, 124.1 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Oras (12.1 N, 125.4 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Soliven (17.0 N, 122.4 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
San Jose (15.8 N, 121.5 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Manila (14.6 N, 121.0 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Mamburao (13.2 N, 120.7 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Tacloban (11.2 N, 125.2 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours

Green Alert Country(s) or Province(s)
the Northern Mariana Islands
probability for TS is 50% in about 24 hours
Guam
probability for TS is 50% in about 24 hours
Green Alert City(s) and Town(s)
Hagatna (13.5 N, 144.8 E)
probability for TS is 50% in about 24 hours

Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
Green Alert (Low) is TS to between 31% and 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

လာမည့္ ၂၄ နာရီတြင္ မာရီယာနာကၽြန္းစုႏွင့္ ဂူအမ္ကၽြန္းတို႕သို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု

လာမည့္ နာရီ ၁၂ဝ တြင္ ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကိုၿခိမ္းေျခာက္ဦးမည့္ TWENTY-THREE

ဂူအမ္ကၽြန္းအေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၃၈ဝ ခန္႕တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TWENTY THREE သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ၿခိမ္းေျခာက္ဦးမည့္ စတုတၳေျမာက္ မုန္တိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း WUND မွ ေဖၚျပထားသည့္ ပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

လာမည့္ ၉၆ နာရီ – ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၂ CAT2မုန္တိုင္း အျဖစ္ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္ဟု JTWC data မ်ားအရ သိရၿပီး လာမည့္ ေသာၾကာေန႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ အဆင့္ ၃ သို႕ေရာက္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို အႏၱရာယ္ျပဳလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႕ေရာက္ရွိလာဘြယ္ရွိေၾကာင္း WUND မွ ၅ ရက္စာ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚေပးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

လာမည့္ ၉၆ နာရီ – ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၂ CAT2မုန္တိုင္း အျဖစ္ေရာက္ရွိလာႏိုင္