အပူပိုင္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာတဲ့ Twentytwo

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္း ၃ ပတ္အတြင္းမွာ လူေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဆီကို ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမွအားပိုေကာင္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာတဲ့ 22W ဦးတည္လာေနျပန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Bloomberg အင္တာနက္သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ေရးသားေဖၚျပထားပါတယ္။
ဒီကေန႕ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈နာရီမွာ အဲဒီ မုန္တိုင္းဟာ ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ ၂၁၃ ကီလိုမီတာ(၁၃၃ မိုင္) မွာဗဟိုျပဳေနတယ္လို႕ သတင္းေရးသားသူ Aaron Sheldrick က ေဖၚျပထားပါတယ္။ မုန္တိုင္းဟာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီကို ၃၅ ကီလိုမီတာႏွဳန္းနဲ႕ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း၊ လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတြင္းမွာ တစ္နာရီကို ၁၂ဝ ကီလိုမီတာ(၇၅ မိုင္) ႏွဳန္းရဲ႕အထက္နဲ႕ တိုက္ခတ္မဲ့ အဆင့္-၃ (CAT-3) တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မွာေဖၚျပထားတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။
အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာရင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၇၈ မွ ၂ဝ၉ ကီလိုမီတာ (၁၁ဝ မိုင္မွ ၁၃ဝ မိုင္ႏွဳန္း) အထိရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရဲ႕ National Disaster Coordination Council(NDCC) မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္း ၃ ပတ္အတြင္းမွာ မုန္တိုင္း PARMA ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ ၃၇၄ ဦးနဲ႕ ၅၂ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူေပါင္း ၉၇ဝဝဝ ကို ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဆီမွာ ေစာင့္ေလွ်ာက္ထားရေၾကာင္း၊ PARMA ရံ႕ ေရွ႕က မုန္တိုင္း KETSANA ေၾကာင့္ ၃၃၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၃၇ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ကာ၊ လူေပါင္း ၂၁၆ဝဝဝ ကို ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြဆီမွာ ေစာင့္ေလွ်ာက္ထားရဆဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါ 22W ထပ္ဝင္လာဦးမဲ့အေရး ရတက္မေအးဘဲ ရွိေနၾကရေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္း ၃ ပတ္အတြင္းမွာ လူေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဆီကို ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမွအားပိုေကာင္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာတဲ့ 22W ဦးတည္လာေနျပန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Bloomberg အင္တာနက္သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ေရးသားေဖၚျပထားပါတယ္။

ဒီကေန႕ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈နာရီမွာ အဲဒီ မုန္တိုင္းဟာ ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ ၂၁၃ ကီလိုမီတာ(၁၃၃ မိုင္) မွာဗဟိုျပဳေနတယ္လို႕ သတင္းေရးသားသူ Aaron Sheldrick က ေဖၚျပထားပါတယ္။ မုန္တိုင္းဟာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီကို ၃၅ ကီလိုမီတာႏွဳန္းနဲ႕ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း၊ လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတြင္းမွာ တစ္နာရီကို ၁၂ဝ ကီလိုမီတာ(၇၅ မိုင္) ႏွဳန္းရဲ႕အထက္နဲ႕ တိုက္ခတ္မဲ့ အဆင့္-၃ (CAT-3) တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မွာေဖၚျပထားတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာရင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၇၈ မွ ၂ဝ၉ ကီလိုမီတာ (၁၁ဝ မိုင္မွ ၁၃ဝ မိုင္ႏွဳန္း) အထိရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

WUND – 5 Days Forecast image

ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရဲ႕ National Disaster Coordination Council(NDCC) မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္း ၃ ပတ္အတြင္းမွာ မုန္တိုင္း PARMA ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ ၃၇၄ ဦးနဲ႕ ၅၂ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူေပါင္း ၉၇ဝဝဝ ကို ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဆီမွာ ေစာင့္ေလွ်ာက္ထားရေၾကာင္း၊ PARMA ရံ႕ ေရွ႕က မုန္တိုင္း KETSANA ေၾကာင့္ ၃၃၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၃၇ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ကာ၊ လူေပါင္း ၂၁၆ဝဝဝ ကို ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြဆီမွာ ေစာင့္ေလွ်ာက္ထားရဆဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါ 22W ထပ္ဝင္လာဦးမဲ့အေရး ရတက္မေအးဘဲ ရွိေနၾကရေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

Download PDF post for 15OCT-1500-mmtime-22W

activetrack-002 click to view full size image

Advertisements

ဖိလစ္ပိုင္ကိုၿခိမ္းေျခာက္ဦးမည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 22W TWENTY-TWO

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မနီလာၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝဝ ခန္႕၊ ဂူအမ္ကၽြန္းရဲ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉ဝခန္႕ မွာ စတင္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းဟာ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၉ မိုင္ႏွဳန္းနဲ႕ ျမန္ျမန္ေရြ႕လ်ားေနပါတယ္။
JTWC data ကို ပံုေဖၚၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ လာမဲ့ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နဲ႕ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ 00:00GMT မွာ မနီလာၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၈၅ဝ ခန္႕ကို အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ (Tropical Storm) နဲ႕ ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီကို ၆၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္မွ ၈ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (၇၅ မိုင္ မွ ၉ဝ မိုင္ႏွဳန္း) အထိ ရွိလာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မနီလာၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝဝ ခန္႕၊ ဂူအမ္ကၽြန္းရဲ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉ဝခန္႕ မွာ စတင္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းဟာ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၉ မိုင္ႏွဳန္းနဲ႕ ျမန္ျမန္ေရြ႕လ်ားေနပါတယ္။

JTWC data ကို ပံုေဖၚၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ လာမဲ့ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နဲ႕ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ 00:00GMT မွာ မနီလာၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၈၅ဝ ခန္႕ကို အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ (Tropical Storm)အေနနဲ႕ ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီကို ၆၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္မွ ၈ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (၇၅ မိုင္ မွ ၉ဝ မိုင္ႏွဳန္း) အထိ ရွိလာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

အခုအခ်ိန္အထိ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႕ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနရဆဲျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္တဲ့ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ အာရိုယို ကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဟာ ရာသီဥတုေျပာင္းမႈနဲ႕ ကမၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကိုခံရတဲ့ သားေကာင္ျဖစ္ေနၿပီလို႕ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္သတင္းတစ္ပုဒ္မွာဖတ္လိုက္ရပါတယ္။

mmweather မွ ပူပူေႏြးေႏြးျဖစ္ကာစ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 22W ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သတင္းမ်ားတင္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား ။